SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZROZUMIAŁOŚĆ

WSTECZ

ang. Understandability


Zrozumiałość – zdolność oprogramowania do umożliwienia użytkownikowi zrozumienia czy jest odpowiednie i jak może być użyte do realizacji określonych zadań.

Bibliografia:ISO 9126

Patrz także


Understandability – the capability of the software product to enable the user to understand whether the software is suitable, and how it can be used for particular tasks and conditions of use.

See also