SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZUŻYCIE ZASOBÓW

WSTECZ

ang. Resource utilization


Zużycie zasobów – zdolność oprogramowania do wykorzystania odpowiedniej ilości i typu zasobów, np. ilości pamięci głównej i dodatkowej wykorzystywanej przez program oraz rozmiaru plików tymczasowych podczas działania oprogramowania w ustalonych warunkach.

Wg:ISO 9126

Patrz także


Resource utilization – the capability of the software product to use appropriate amounts and types of resources, for example the amounts of main and secondary memory used by the program and the sizes of required temporary or overflow files, when the software performs its function under stated conditions.

See also