SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYLABUS CTFL 4.0: SZKOLENIE DLA TRENERÓW 2.09.2023 R.

WSTECZ

W dniu 2 września 2023 r. odbyło się szkolenie dla trenerów, autorów materiałów szkoleniowych i trenerów, którzy będą się ubiegali o akredytację trenerską. Szkolenie to dotyczyło nowej wersji sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0. Szkolenie miało formułę hybrydową – stacjonarnie w siedzibie SJSI we Wrocławiu oraz online. W szkoleniu wzięło udział 30 trenerów, z czego 12 trenerów było obecnych we Wrocławiu. Szkolenie poprowadzili Adam Roman oraz Lucjan Stapp we współpracy z Moniką Petri-Starego.

W trakcie szkolenia prowadzono ciekawe dyskusje na temat różnic pomiędzy aktualną wersją sylabusa CTFL (w. 3.1) a nową (w. 4.0). Trenerzy dzielili się między sobą doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na poziomie CTFL, zadawali liczne pytania w kontekście zmian w strukturze sylabusa, celów nauczania i czasu, jaki należy poświęcić na omówienie poszczególnych treści sylabusa. Ożywione dyskusje prowadzono także w kwestii akredytacji materiałów szkoleniowych, a Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej udzielała odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Trenerzy w sposób entuzjastyczny wypowiedzieli się na temat szkolenia wskazując (niektórzy), że nie dało się szkolenia jedynie biernie słuchać wykonując w tym czasie inne prace, bo było tak ciekawe, że trudno było wstać od komputera czy też nie zaangażować się w dyskusję.


W trakcie szkolenia prowadzący omówili zmiany wprowadzone w sylabusie w. CTFL 4.0 (w porównaniu z wersją sylabusa CTFL 2018 w. 3.1), w tym m.in.:
· zmienione i nowe cele nauczania, strukturę sylabusa, pakiet dokumentów (CTFL 4.0 vs. CTFL w. 3.1)
· strukturę poszczególnych rozdziałów sylabusa CTFL w. 4.0, zmiany w treści sylabusa (obszerne omówienie zmian merytorycznych), słowa kluczowe
· nowe terminy wprowadzone do do Słownika terminów testowych ISTQB®
· zasady egzaminu
· uwagi praktyczne do przekazania uczestnikom szkolenia
· zasady akredytacji dla poziomu CTFL 4.0:
· trenerów akredytowanych szkoleń ISTQB®
· materiałów szkoleniowych
· dostawców szkoleń.

Szkolenie było nagrywane, a nagranie z tego szkolenia zostanie udostępnione na naszym kanale na youtube. Informujemy, że SJSI oferuje możliwość zdawania egzaminów dla poziomu CTFL 4.0.  Zgłoszenia na egzamin należy dokonać z wykorzystaniem strony internetowej https://exam-rejestracja.sjsi.org, na której jest możliwość dokonania wyboru terminu sesji egzaminacyjnej.