SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SZKOLENIE METODYCZNE DLA TRENERÓW AKREDYTOWANYCH SZKOLEŃ ISTQB®

WSTECZ

SJSI zaprasza na Szkolenie metodyczne dla trenerów akredytowanych szkoleń ISTQB® (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy).
Autorami szkolenia są prof. Adam Roman oraz dr Lucjan Stapp.
Szkolenie odbędzie się w dniu 2 lipca (sobota) w godz. 9.00-17.00 i jest bezpłatne.
Szkolenie przeznaczone jest dla:

•        osób chcących zostać akredytowanymi trenerami ISTQB®

•        trenerów posiadających akredytację próbną

•        trenerów chcących udoskonalić swój warsztat pracy.

Szkolenie ma na celu przygotowanie trenerów do lepszego prowadzenia akredytowanych szkoleń ISTQB® poprzez:

•        dokładne omówienie zasad, reguł i obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia akredytowanych szkoleń

•        omówienie zasad tworzenia materiałów szkoleniowych dobrej jakości (w tym przykłady często występujących błędów w szkoleniach Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy)

•        zwrócenie uwagi na istotne kwestie przy niektórych celach nauczania

•        pokazanie prostych metod uatrakcyjnienia szkolenia poprzez aktywizację jego uczestników.

Warto, by uczestnicy szkolenia posiadali certyfikat Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy, gdyż treść szkolenia jest oparta na tym certyfikacie.

Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia: siedziba SJSI, ul. Kazimierza Wielkiego 1, II piętro, Wrocław
Formuła szkolenia: hybrydowe: stacjonarnie (j.w.) oraz online – jeśli kandydatów na szkolenie stacjonarne będzie zbyt mało, szkolenie odbędzie się wyłącznie w formule online.

Zgłoszenia:

Proszę wysłać zgłoszenie udziału w szkoleniu e-mailem na: akredytacje@sjsi.org w terminie do 10 czerwca (piątek) włącznie. 
Warto, by uczestnicy szkolenia posiadali certyfikat Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy, gdyż na przykładzie tej certyfikacji zostaną omówione błędy

Proszę podać w zgłoszeniu deklarację udziału w wybranej formie szkolenia: stacjonarnie (we Wrocławiu) lub online.