SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TMMI W.1.3.

WSTECZ

Informujemy, że na naszej stronie internetowej została opublikowana wersja 1.3. sylabusa Test Maturity Model integration TMMi® Wytyczne dotyczące doskonalenia procesu testowego.

Dokument jest dostępny pod adresem: https://sjsi.org/materialy-tmmi/

W sylabusie TMMi w wersji 1.3. zmieniono zapisy w taki sposób, aby model był w mniejszym stopniu zależny od CMMI. Model TMMi w sekcji poświęconej jego zakresowi (R.1.) uzupełniono o akapit dotyczący cyklu życia w celu odniesienia modelu do Agile i DevOps.

Dostosowano zapisy sylabusa do terminologii i obszarów praktyki CMMI v.2.

Dla TMMi poziom 2: zaktualizowano przykłady dokumentów w celu dostosowania do ISO 29119-3 (polityka testów, strategia testów, plan testów, raport z testów, specyfikacja projektu testowego, specyfikacja przypadku testowego, specyfikacja procedury testowej, raport z incydentu testowego i dziennik testów).
Dla TMMi poziom 3: zaktualizowano przykłady dokumentów w celu dostosowania do ISO 29119-3 (główny plan testów, specyfikacja projektu testowego, specyfikacja przypadku testowego, specyfikacja procedury testowej, raport z incydentu testowego i dziennik testów). Zaktualizowano niefunkcjonalne charakterystyki jakościowe w celu dostosowania do normy ISO 25010.
Słownik: poprawiono zgodność terminów ze Słownikiem ISTQB®, słownikiem CMMI V2
i normami międzynarodowymi (ISO 20246, ISO 25010, ISO 25040, ISO 29119-1, ISO 29119-3 i ISO 33061).