SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

WSTECZ

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie informuje o wyznaczeniu terminu  zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych odbędzie się w dniu: 18.05.2019 r., godzina: 10:00. W przypadku nie zebrania się kworum, drugi termin spotkania planowany jest na 18.05.2019r. na godzinę 10:30.

Miejscem Walnego Zebrania Członków będzie biuro Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych zlokalizowane we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 1. lub sala konferencyjna hotelu Sofitel. Dokładne miejsce spotkania zostanie podane w terminie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem spotkania.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

10:30 – 11:00

-Rozpoczęcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza;

11:00 – 13:30

-Omówienie Bilansu za rok 2018, przedstawienie rachunku wyników, informacja dodatkowa od księgowości, przedstawienie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej;

-Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2018;

-Głosowanie nad przeksiegowaniem zysków na kapitał zapasowy;

-Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2019;

-Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2019;

-Głosowanie nad zmianą statutu SJSI: wprowadzenie działalności gospodarczej, usunięcie członkowsta wspierającego, stworzenie członkowstwa honorowego.

13:30 – 14:30

– Przerwa obiadowa;

14:30 – 15:30

– Sprawozdanie prac grup roboczych;

15:30 – 17:30

– Podsumowanie, wolne wnioski,  zamknięcie zebrania;

Jednocześnie informuję, że dnia 19.05.2019 odbędą się warsztaty mające na celu ustalenie planów i strategii rozwoju SJS na 2019 i początek 2020. Zapraszam na nie szefów grup roboczych:

·         Public

·         AI/IoT

·         ISTQB

·         IREB

·         TMMI

·         Wydarzenia i konferencje SJSI

Spotkanie planujemy od 10:00 do 16:00.