SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPRASZAMY NA WALNE 14 LIPCA W W-WIE

WSTECZ

homeSqBlue

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych w Warszawie

 

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013;
  4. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2013 r.
  5. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2013 roku;
  6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2013 roku;
  7. Wolne wnioski – dyskusja;
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pierwszy termin: 14 lipca 2014 17.15.
Drugi termin: 14 lipca 2014 17.30.

Miejsce: siedziba Oracle, ul. Przyokopowa 31, 01-208, piętro 6