SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPRASZAMY NA WALNE 16 STYCZNIA W W-WIE

WSTECZ

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych w Warszawie

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Głosowanie w/s zmian w statucie stowarzyszenia.
5. Wolne wnioski – dyskusja.
6. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 16 styczeń 2014 17.15.
Drugi termin: 16 styczeń 2014 17.30.

Miejsce: ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa, sala Luna
Dodatkowe informacje dot. lokalizacji: http://www.biurco.pl/kontakt.php