SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZAPRASZAMY NA WALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKOPANEM

WSTECZ

Zapraszamy na walne spotkanie członków SJSI. Tym razem spotkanie odbędzie się w malowniczym Zakopanem, przy okazji konferencji Testwarez 2018.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Stowarzyszenia.
5. Wolne wnioski – dyskusja.
6. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 14 listopada 2018 17:00.
Drugi termin: 14 listopada 2018 17:30.

Miejsce: hotel Nosalowy Dwór, Zakopane (dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym)