SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPRASZAMY NA WALNE W W-WIE 2016

WSTECZ

goats-173940_640

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych w Warszawie

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
  5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 r.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2015 roku.
  7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2015 roku.
  8. Wolne wnioski – dyskusja.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 27 czerwiec 2016 17.45.
Drugi termin: 27 czerwiec 2016 18.00.

Miejsce: oddziale firmy Genesys w Sali Konferencyjnej, ul. Towarowa 36, Bydgoszcz