SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ZAPRASZAMY NA WALNE W WROCŁAWIU 2017

WSTECZ

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych we Wrocławiu

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016;
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2016 r.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2016 roku;
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2016 roku;
8. Wolne wnioski – dyskusja.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 20 maj 2017 16.45.
Drugi termin: 20 maj 2017 17.00.

Miejsce: Biuro SJSI, Budynek Times – Kazimierza Wielkiego 1, 2p. 50-077 Wrocław