SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ZAPRASZAMY NA WALNE WE WROCŁAWIU 2018

WSTECZ

Zapraszamy na walne spotkanie członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych we Wrocławiu

 

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2017 r.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu na dzień 31.12.2017 roku;
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2017 roku;
8. Głosowanie w/s wyboru członków Zarządu; koniec kadencji aktualnego zarządu.
9. Głosowanie w/s wyboru członków Komisji Rewizyjnej; koniec kadencji aktualnej komisji.
10. Wolne wnioski – dyskusja.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Pierwszy termin: 17 marzec 2018 14.30.
Drugi termin: 17 marzec 2018 15.00.

Miejsce: Biuro SJSI, Budynek Times – Kazimierza Wielkiego 1, 2p. 50-077 Wrocław