SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ NA TEST CAMP!

WSTECZ

SJSI zostało mecenasem konferencji TestCamp. W związku z tym dysponujemy pulą wejściówek na część konferencyjną.

Przekażemy część z nich w zamian za Wasze pomysły na wsparcie, jakiego możemy udzielić społeczności testerskiej.

Liczymy, że z tej inicjatywy powstanie kilka kolejnych. Szczegółowe warunki znajdziecie w regulaminie poniżej.


Regulamin Konkursu „SJSI dla społeczności testerskiej”

  1. Konkurs

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.1.2. Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z testowaniem.1.3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4. Przesyłając pracę na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

1.5. Konkurs trwa do 05 września 2018 roku.

1.6. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej stowarzyszenia (sjsi.org) oraz w mediach społecznościowych.

  1. Prawo do uczestnictwa

2.1. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jego organizację.

  1. Zasady Konkursu

3.1. Konkurs polega na przesłaniu opracowania o długości do 250 słów na temat „Pomysł na zaangażowanie SJSI we wsparcie społeczności testerskiej„.

3.2. Komisją konkursową będzie zarząd SJSI, który dokona oceny prac i wyboru laureatów.

3.3. Pracę konkursową należy przesłać na adres poczty elektronicznej konkurs@sjsi.org przed północą 05 września 2018 roku.

3.4. Uczestnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Zgłoszenie należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem. Jeden uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.

3.5. W Konkursie zostanie wybranych maksymalnie pięciu laureatów. Komisja może też nie wybrać żadnego laureata i pozostawić Konkurs nierozstrzygniętym.

  1. Nagrody

4.1. Każdy z laureatów konkursu otrzyma jako nagrodę prawo uczestnictwa w konferencji TestCamp (https://testcamp.pl/), organizowanej w dniu 22 września 2018 roku we Wrocławiu.

4.2. Prawo uczestnictwa w konferencji dotyczy wszystkich prezentacji.

  1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany, przedłużenia lub unieważnienia Konkursu oraz prawo niewyłaniania zwycięzcy bez podania przyczyny.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.