SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Szkolenia

WSTECZ

Materiały ze szkoleń dla trenerów oraz osób tworzących i akredytujących materiały szkoleniowe
Poniżej prezentujemy materiały ze szkoleń, które poprowadzili Adam Roman oraz Lucjan Stapp.
Tematyka szkoleń:

 1. Szkolenie Sylabus Poziomu Podstawowego w. 4.0 dla trenerów oraz osób tworzących i akredytujących materiały szkoleniowe przeprowadzone w dniu 2.09.2023 r. W trakcie szkolenia prowadzący omówili zmiany wprowadzone w sylabusie w. CTFL 4.0 (w porównaniu z wersją sylabusa CTFL 2018 w. 3.1), w tym m.in.:
  • zmienione i nowe cele nauczania, strukturę sylabusa, pakiet dokumentów (CTFL 4.0 vs. CTFL w. 3.1)
  • strukturę poszczególnych rozdziałów sylabusa CTFL w. 4.0, zmiany w treści sylabusa (obszerne omówienie zmian merytorycznych), słowa kluczowe
  • nowe terminy wprowadzone do do Słownika terminów testowych ISTQB®
  • zasady egzaminu
  • uwagi praktyczne do przekazania uczestnikom szkolenia
  • zasady akredytacji dla poziomu CTFL 4.0:
   o trenerów akredytowanych szkoleń ISTQB®
   o materiałów szkoleniowych
   o dostawców szkoleń.
   prezentacja szkoleniowa - trenerzy 4.0 (72 pobrania )
   link do szkolenia na YouTube
 2. Szkolenie metodyczne dla trenerów akredytowanych szkoleń ISTQB ® (ze szczególnym
  uwzględnieniem szkoleń ISTQB ® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy):
  • proces akredytacji trenerów akredytowanych szkoleń ISTQB ®,
  • omówienie zasad, reguł i obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia
   akredytowanych szkoleń,
  • omówienie zasad tworzenia materiałów szkoleniowych dobrej jakości (w tym przykłady
   często występujących błędów w szkoleniach Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy),
  • zwrócenie uwagi na istotne kwestie przy niektórych celach nauczania,
  • pokazanie prostych metod uatrakcyjnienia szkolenia poprzez aktywizację jego uczestników.
   prezentacja szkoleniowa - trenerzy (236 pobrań )
   link do szkolenia na YouTube
 3. Szkolenie metodyczne dla osób tworzących i akredytujących materiały do szkoleń ISTQB ®:
  • zasady akredytacji materiałów szkoleniowych,
  • omówienie zasad tworzenia materiałów szkoleniowych dobrej jakości (w tym przykłady
   często występujących błędów w materiałach szkoleniowych Certyfikowany Tester – Poziom
   Podstawowy),
  • zwrócenie uwagi na istotne kwestie przy niektórych celach nauczania,
  • omówienie najczęściej spotykanych błędów w materiałach szkoleniowych (na przykładzie
   szkolenia Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy),
  • omówienie najczęściej spotykanych błędów w ćwiczeniach i pytaniach.
   prezentacja szkoleniowa - akredytacja (202 pobrania )
   link do szkolenia na YouTube

Zachęcamy do zapoznania się zarówno z nagraniami szkoleń, jak i materiałami zawartymi w
prezentacjach szkoleniowych. Przykłady ćwiczeń i pytań omówione w prezentacjach szkoleniowych
trenerzy mogą wykorzystać w trakcie własnych szkoleń, a autorzy materiałów szkoleniowych – we
własnych materiałach szkoleniowych (z podaniem źródła).