SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Opłaty egzaminacyjne TMMI

WSTECZ

Opłata za przystąpienie do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu, należy uiścić opłatę egzaminacyjną przelewem bankowym, w wysokości podanej w zamieszczonym poniżej cenniku. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, rodzaj egzaminu oraz termin egzaminu. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczestnik jest uprawniony do:

  • przystąpienia do egzaminu we wskazanym w tytule opłaty terminie,
  • otrzymania jednego egzemplarza certyfikatu (angielska wersja językowa) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata egzaminacyjna nie jest zwracana.

Uwaga: Opłaty należy dokonać najpoźniej 5 dni przed terminem egzaminu. Po dokonaniu opłaty należy przesłać maila potwierdzającego na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Uwaga: Zapłaty za Egzamin należy dokonać w terminie:
a) 3 dni od dnia sfinalizowania zapisu na egzamin, nie później jednak niż na 5 dni przed datą egzaminu – w przypadku zapisu jako osoba fizyczna,
b) 15 dni od dnia sfinalizowania zapisu na egzamin, nie później jednak niż na 5 dni przed datą egzaminu – w przypadku zapisu jako przedsiębiorca (podanie danych do faktury z numerem NIP).

Opłata za ponowną wysyłkę certyfikatu

W sytuacji braku odbioru przesyłki nadanej za pomocą kuriera, SJSI może wysłać powtórnie certyfikat jedynie na koszt Uczestnika Egzaminu zgodnie z cennikiem.
W sytuacji konieczności dostarczenia przez SJSI certyfikatu za granicę kraju, certyfikat zostanie przesłany w formie listu poleconego. W sytuacji, gdy przesyłka wysłana za granicę kraju nie zostanie odebrana, każde kolejne nadanie jej przez SJSI poza granice kraju wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem.

Opłata manipulacyjna za przesunięcie terminu egzaminu

Zasady zmiany terminu egzaminu opisane są w § 3 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Faktury VAT

Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych podanych podczas rejestracji.

Jest możliwość wystawienia faktury proforma przed dokonaniem opłaty – należy zaznaczyć taką potrzebę podczas zapisu na egzamin.

Faktury końcowe wysyłane są do 5 dni roboczych po opłaceniu egzaminu.

Nr konta

Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy uiszczać przelewem bankowym na poniższe konto:

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
ul. Poznańska 16 lok.4
00-680 Warszawa
Nr konta: 71 1020 5226 0000 6302 0508 3490

Opłaty egzaminacyjne:

Tytuł opłatyCena nettoCena brutto
Opłata za egzamin TMMi
Professional Exam
1400,00 zł1722,00 zł