SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ISTQB®

WSTECZ

Komisja Egzaminacyjna

Z początkiem roku 2007 swoją działalność rozpoczęła Komisja Egzaminacyjna SJSI, której zadaniem jest organizacja egzaminów i certyfikacja w zakresie programu ISTQB® Certified Tester. Egzaminy prowadzone są zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Obecnie organizowane są egzaminy na poziomach: Podstawowym – Foundation Level i Zaawansowanym – Advanced Level.

Komisję Egzaminacyjną tworzą:

Remigiusz Gadecki (r.gadecki@sjsi.org) – Przewodniczący Komisji
Oficjalny adres kontaktowy, na który należy kierować wszelkie pytania związane z egzaminami i certyfikacją, jak również zgłoszenia na egzaminy to: egzaminy@sjsi.org

Egzaminy

Organizowane są dwa rodzaje egzaminów:

– zamknięte
– otwarte (eksternistyczne)

Egzamin zamknięty może być przeprowadzony po akredytowanym szkoleniu, każdorazowo na zamówienie akredytowanego dostawcy szkolenia i tylko dla osób, które uczestniczyły w tymże szkoleniu. Dostawca szkolenia musi posiadać akredytację SJSI w zakresie programu ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL). Lista akredytowanych dostawców szkoleń znajduje się na stronie akredytowani dostawcy szkoleń. Szczegóły dotyczące zasad organizacji egzaminów zamkniętych znajdują się na stronie: egzaminy zamknięte

Egzamin otwarty czy też eksternistyczny, to egzamin do którego może przystąpić każdy, niezależnie od tego czy uczestniczył w akredytowanym szkoleniu czy też nie. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie otwartym jest wcześniejsze zgłoszenie swojej kandydatury na adres: egzaminy@sjsi.org oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w egzaminach otwartych znajdują się na stronie: egzaminy otwarte.

Egzaminy otwarte organizowane są 4 razy do roku, po 2 w języku polskim i w języku angielskim. Lokalizacja, w której organizowane są egzaminy (miasto i lokal) jest zmienna i wyznaczana jest dla każdego terminu egzaminu oddzielnie. Terminarz egzaminów otwartych znajduje się tutaj. Zasady dokonywania zapisów na egzaminy oraz aktualna lista chętnych na najbliższe terminy znajduje się na stronie: zapisy na egzaminy

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje dwa egzemplarze Certyfikatu – w wersji polskiej oraz angielskiej (jest to zawarte w cenie egzaminu).

Możliwe jest uzyskanie duplikatu certyfikatu w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać maila z zamówieniem na adres: egzaminy@sjsi.org.
Duplikatu certyfikatu przesyłany jest w dwóch wersjach językowych (polska i angielska).

Poniżej wzory graficzne przykładowych certyfikatów w obu wersjach językowych:

certyfikat_PL

certyfikat_EN

Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminów dostępne są na stronie: materiały do pobrania

Jeśli szukasz odpowiedzi na konkretne pytanie związane z egzaminami, zapoznaj się z naszym FAQ, a jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi, pisz na adres: egzaminy@sjsi.org.
Zapraszamy również wszystkich chętnych z całej Polski, którzy posiadają już certyfikat ISTQB® CTFL (niezależnie od tego, przez jaką organizację certyfikującą wydany) i chcieliby się włączyć w prace Komisji Egzaminacyjnej lub zostać jej członkiem.