SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UZNANI PRZEZ IREB®

WSTECZ

Proces uznania IREB® – jest odpowiednikiem procesu akredytacji znanej z innych organizacji jak na przykład ISTQB®.

Proces uznania i opłaty

Uznani Dostawcy Szkoleń

Do egzaminu zamkniętego mogą przystąpić tylko te osoby, które uczestniczyły w kursie przeprowadzonym przez Uznanego Dostawcę Szkoleń. Proces uznania firm szkoleniowych w zakresie kursów IREB® przeprowadza Komisja Akredytacyjna SJSI. Poniżej znajduje się aktualna lista dostawców szkoleń (kolejność alfabetyczna), ze wskazaniem na poziom kursu.:

Rodzaj uznania

Poziom

Podmiot

Data ważności

Uznani Trenerzy

SJSI/IREB® stoi na stanowisku, że praktyczne doświadczenie w dziedzinie inżynierii wymagań i analizy biznesowej oraz inżynierii oprogramowania jest niezbędne, aby trener reprezentował odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej. Dlatego wymagane jest, aby kandydat na trenera posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w wymienionym kierunku. Dodatkowym atutem trenera są posiadane certyfikaty zawodowe. Poniżej znajduje się aktualna lista osób które spełniły powyższe wymagania i uzyskały tytuł Uznanego Trenera (w kolejności alfabetycznej):

Rodzaj uznania

Poziom

Podmiot

Data ważności

Uznane Materiały

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest poprowadzenie go przez uznanego trenera na podstawie uznanych materiałów. Autor materiałów, pod nadzorem SJSI, jest osobą odpowiedzialną za ich jakość. Aktualna lista uznanych materiałów (w kolejności automatycznej) to:

Rodzaj uznania

Poziom

Właściciel

Poniżej prezentujemy wzór certyfikatu dla uznanego trenera: