SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

NARZĘDZIE OCENY TMMi®

WSTECZ

TMMi® opracowało i udostępniło organizacjom nieodpłatne narzędzie TMMi® Lightning Scan v. 1.0.
Narzędzie to pozwala użytkownikom szybko ocenić poszczególne elementy procesu testowego w organizacji w odniesieniu do modelu TMMi®. Ocena jest dokonywana w narzędziu (plik Excel z makrami) na podstawie udzielanych odpowiedzi na serię pytań. Na poszczególne pytania można udzielić odpowiedzi: TAK, NIE lub CZĘŚCIOWO (w Excelu jest to „Yes”, „No” lub „Partly”). Następnie narzędzie generuje odrębny dokument – raport zawierający podsumowanie (grafika) z listą obszarów i wskazaniem, w jakim stopniu (w ujęciu procentowym) dany obszar spełnia wymagania modelu TMMi®. Raport zawiera też szczegółowy opis silnych stron organizacji testowej (czyli tych, w których organizacja spełnia standardy TMMi®), a także zidentyfikowane są obszary, które wymagają poprawy. Na końcu raportu znajduje się lista wszystkich pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Warto zaznaczyć, że narzędzie TMMi® Lightning Scan nie jest nieformalną lub formalną oceną TMMi® (w rozumieniu zasad oceny opisanych w modelu dojrzałości TMMi®), ma głównie na celu wspieranie zrozumienia modelu dojrzałości procesu testowego dzięki szybkiemu dostarczeniu informacji zwrotnej na temat dojrzałości tegoż procesu w danej organizacji.

Narzędzie można pobrać ze strony: https://www.tmmi.org/tmmi-documents/

Z uwagi na fakt, że plik zawiera blokowane makra, opublikowaliśmy na naszej stronie dokument zawierający informacje, jak poprawnie uruchomić plik (jak włączyć makra).

Plik jest dostępny tutaj: TMMi Lightning Scan Tool WSPARCIE WDROŻENIA I ZNANE PROBLEMY (212 pobrań )

Przykładowy wynik oceny jest przedstawiany w następujący sposób (w Excelu i w raporcie):

Dodatkowo raport zawiera rekomendacje – opis silnych stron organizacji testowej (ocena dojrzałości procesu testowego w organizacji) oraz obszarów wymagających poprawy.
Przykład takiej oceny: