SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WSTECZ

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SJSI odbywa się w trybie online za pośrednictwem platformy do głosowania w dniu 26.07.2023 o godzinie 17:30.

W przypadku niespełnienia kworum, drugi termin Walnego Zebrania ustala się na 26.07.2023, godz. 17:45. W takim przypadku do przedstawionego harmonogramu do poszczególnych punktów trzeba doliczyć przesunięcie czasowe w postaci 30 minut.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

17:30 – 18:30

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do odbycia zebrania i podejmowania uchwał.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  https://docs.google.com/document/d/1-t1n25Vu901M3pCbMDcupf7DBMEOJ93C/
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu prac Zarządu Stowarzyszenia.
  https://docs.google.com/document/d/1a9Tvs1L2MDNNVL_c4BcJKId0nf43DhAk/
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Informacje organizacyjne

Z uwagi na tryb zebrania i konieczność zachowania porządku obrad, uczestnikom głosu udziela Przewodniczący zebrania na wniosek zainteresowanego. Wszyscy uczestnicy poza Przewodniczącym zebrania oraz osobą prowadzącą daną sesję tematyczną, będą w trybie „mute” lub muszą czekać na udzielenie głosu.

Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu uczestnikowi, jeśli ten już zabrał głos w danym temacie – celem nadrzędnym jest umożliwienie wszystkim członkom SJSI wyrażenia swojej opinii.

Z uwagi na napięty harmonogram zebrania, dyskusja nad poszczególnymi punktami informacyjnymi nie będzie przekraczać 10 minut.