SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Akredytowane materiały szkoleniowe

WSTECZ

Akredytowane szkolenia z zakresu wybranej certyfikacji testerskiej opracowanej przez ISTQB® mogą być prowadzone wyłącznie przez akredytowanych dostawców szkoleń, współpracujących z akredytowanymi trenerami, na bazie akredytowanych materiałów szkoleniowych. Znak ISTQB® jest znakiem zastrzeżonym dla International Software Testing Qualifications Board i może być wykorzystywany wyłącznie w przypadku szkoleń przygotowujących do certyfikacji testerskiej ISTQB®, które posiadają akredytację SJSI. Autor materiałów, pod nadzorem SJSI, jest osobą odpowiedzialną za ich jakość. Aktualna lista akredytowanych materiałów (według poziomów certyfikacji, w kolejności alfabetycznej):

POZIOM PODSTAWOWY
Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0.
Właściciel materiałów Akronim Wersja językowa
Adam Roman CTFL w. 4.0 polska
Lucjan Stapp CTFL w. 4.0 polska
Paweł Kwasik CTFL w. 4.0 polska
Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 3.1.
Właściciel materiałów Akronim Wersja językowa
Coders Lab Sp. z o.o. CTFL (2018) polska
Emcea Sp. z o.o. Mariusz Cichy CTFL (2018) polska
Inprogress Sp. z o.o. CTFL (2018) polska
Hanna Kasprzyk CTFL (2018) polska
InTest Paweł Kwasik CTFL (2018) polska
Jakub Rosiński CTFL (2018) polska
Soflab CTFL (2018) polska
Lucjan Stapp CTFL (2018) polska
Testberries Paweł Kazienko CTFL (2018) polska
21 CN Radosław Smilgin CTFL (2018) polska
POZIOM PODSTAWOWY AGILE
Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy Agile Tester Zwinny w. 1.0.
Inprogress Sp. z o.o. AT (2014) polska
Lucjan Stapp AT (2014) polska
POZIOM ZAAWANSOWANY
Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Kierownik Testów w. 2.0.
Amberteam Testing Sp. z o.o. TM (2012) angielska
Inprogress Sp. z o.o. TM (2012) polska
Hanna Kasprzyk TM (2012) polska
Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testów w. 3.1.
Amberteam Testing Sp. z o.o. TA (2021) polska
Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych
TA (2021) polska
Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów w. 4.0.
Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych
TTA (2021) polska
SPECJALISTA
Certyfikowany Tester – Tester Akceptacyjny w.1.0.
Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych
AcT (2019) polska
Certyfikowany Tester Inżynier Automatyzacji Testów w.1.0.
Amberteam Testing Sp. z o.o. TAE (2016) polska
Amberteam Testing Sp. z o.o. TAE (2016) angielska
Inprogress Sp. z o.o. TAE (2016) polska
Certified Tester AI Testing v.1.0.
Korean Software Testing Qualifications
Board (KSTQB) (licencja udzielona SJSI)
AI angielska

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych odpłatnie udostępnia materiały szkoleniowe opracowane z partnerami SJSI.

Aktualna lista akredytowanych materiałów szkoleniowych dostępnych w SJSI:

Właściciel Poziom
SJSI Poziom Zaawansowany Analityk Testów w. 3.1.
SJSI Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów w. 4.0.
SJSI Tester Akceptacyjny w. 1.0.
Korean Software Testing Qualifications Board
(KSTQB) (licencja udzielona SJSI)
Certified Tester AI Testing v. 1.0.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie zasad odpłatnego udostępniania materiałów szkoleniowych prosimy o kontakt pod adresem: akredytacje@sjsi.org