SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

O nas

WSTECZ

read in english

Quale to darmowy kwartalnik traktujący o tematyce jakości oprogramowania. Naszym celem jest dostarczenie otwartej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz promowanie koncepcji jakości w świecie IT.

Naszymi czytelnikami i autorami są analitycy systemowi i biznesowi, testerzy i personel QA, kierownicy projektów, menedżerowie jakości etc.

Wspieramy i jesteśmy wspierani przez największe wydarzenia i konferencje jakościowe w Polsce i za granicą wspólnie dążąc do celu, jakim jest zwiększenie świadomości znaczenia jakości w środowisku IT.

Quale-TW-2015.pdf (8813 pobrań )

Zespół Quale Magazine

Wydawca/Redaktor naczelny: Karolina Zmitrowicz
Zastępca redaktora naczelnego: Krzysztof Chytła

Redaktorzy:

Recenzent:

Korekta językowa wydania polskiego: