SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Procesy akredytacji i opłaty

WSTECZ

Akredytacja trenerska

Zasady akredytacji trenerskiej:
Proces akredytacji trenerów (4068 pobrań)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla trenerów) (1189 pobrań)
Formularz zgłoszenia trenera do procesu udzielenia akredytacji

Akredytacja materiałów szkoleniowych

Zasady akredytacji materiałów szkoleniowych:
Proces akredytacji materiałów (2563 pobrania)
CTFL w.4.0 Wytyczne do akredytacji (378 pobrań)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych) (1145 pobrań)
Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (osoby fizyczne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób prawnych) (1165 pobrań)
Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (osoby prawne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację w imieniu osoby prawnej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna,
fundacja etc.) lub w imieniu organizacji, która nie posiada osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych (np.
spółka jawna, spółka komandytowa, stowarzyszenie zwykłe).

Akredytacja firm szkoleniowych

Zasady akredytacji firm szkoleniowych:
Proces akredytacji firm szkoleniowych (2656 pobrań)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych) (1164 pobrania)
Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (osoby fizyczne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób prawnych) (1116 pobrań)
Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (osoby prawne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację w imieniu osoby prawnej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna,
fundacja etc.) lub w imieniu organizacji, która nie posiada osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych (np.
spółka jawna, spółka komandytowa, stowarzyszenie zwykłe).

Opłaty akredytacyjne

Stawki opłat akredytacyjnych:
Cennik akredytacji ISTQB® (3912 pobrań)
Accreditation price list (1524 pobrania)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SJSI (1187 pobrań)
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres: 

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1.1.2. (1387 pobrań)
Terms of service for services provided by electronic means 1.1.2 (1191 pobrań)