SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Procesy akredytacji i opłaty

WSTECZ

Akredytacja trenerska

Zasady akredytacji trenerskiej:
Proces akredytacji trenerów (1029 pobrań)
Trainer accreditation process (100 pobrań)

Akredytacja materiałów szkoleniowych

Zasady akredytacji materiałów szkoleniowych:
Proces akredytacji materiałów (474 pobrania)
Training materials accreditation process (84 pobrania)

Akredytacja firm szkoleniowych

Zasady akredytacji firm szkoleniowych:
Proces akredytacji firm szkoleniowych (533 pobrania)
Training provider accreditation process (86 pobrań)

Opłaty akredytacyjne

Stawki opłat akredytacyjnych:
Cennik akredytacji ISTQB® (1009 pobrań)
Accreditation price list (96 pobrań)