SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Procesy akredytacji i opłaty

WSTECZ

Akredytacja trenerska

Zasady akredytacji trenerskiej:
Proces akredytacji trenerów (5497 pobrań )
Proces akredytacji trenerów dla schematów certyfikacji według ISTQB®: informacja o przetwarzaniu danych osobowych trenera D-PA-01 (699 pobrań )
Proces akredytacji trenerów dla schematów certyfikacji według ISTQB®: zgody trenera (osoby fizyczne) D-PA-06 (695 pobrań )
Formularz zgłoszenia trenera do procesu udzielenia akredytacji

Akredytacja materiałów szkoleniowych

Zasady akredytacji materiałów szkoleniowych:
Proces akredytacji materiałów (3923 pobrania )
CTFL w.4.0 Wytyczne do akredytacji (1659 pobrań )
Proces akredytacji materiałów szkoleniowych dla schematów certyfikacji według ISTQB®: informacja o przetwarzaniu danych osobowych autorów materiałów szkoleniowych (osoby fizyczne) D-PA-02 (697 pobrań )
Proces akredytacji materiałów szkoleniowych dla schematów certyfikacji według ISTQB®: zgody autorów materiałów szkoleniowych (osoby fizyczne) D-PA-07 (700 pobrań )
Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (osoby fizyczne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

Proces akredytacji materiałów szkoleniowych dla schematów certyfikacji według ISTQB®: informacja o przetwarzaniu danych osobowych autorów materiałów szkoleniowych (osoby prawne, ułomne osoby prawne) D-PA-03 (701 pobrań )
Proces akredytacji materiałów szkoleniowych dla schematów certyfikacji według ISTQB®: zgody autorów materiałów szkoleniowych (osoby prawne) D-PA-08 (696 pobrań )
Formularz zgłoszenia materiałów szkoleniowych do procesu udzielenia akredytacji (osoby prawne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację w imieniu osoby prawnej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna,
fundacja etc.) lub w imieniu organizacji, która nie posiada osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych (np.
spółka jawna, spółka komandytowa, stowarzyszenie zwykłe).

Akredytacja firm szkoleniowych

Zasady akredytacji firm szkoleniowych:
Proces akredytacji firm szkoleniowych (3996 pobrań )
Proces akredytacji dostawców szkoleń dla schematów certyfikacji według ISTQB®: informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców szkoleń (osoby fizyczne) D-PA-04 (696 pobrań )
Proces akredytacji dostawców szkoleń dla schematów certyfikacji według ISTQB®: zgody dostawców szkoleń (osoby fizyczne) D-PA-09 (688 pobrań )
Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (osoby fizyczne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Proces akredytacji dostawców szkoleń dla schematów certyfikacji według ISTQB®: informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców szkoleń (osoby prawne) D-PA-05 (694 pobrania )
Proces akredytacji dostawców szkoleń dla schematów certyfikacji według ISTQB®: zgody dostawców szkoleń (osoby prawne i ułomne osoby prawne) D-PA-10 (697 pobrań )
Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (osoby prawne)

*(te dokumenty są przeznaczone dla Ciebie jeżeli ubiegasz się o
akredytację w imieniu osoby prawnej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna,
fundacja etc.) lub w imieniu organizacji, która nie posiada osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych (np.
spółka jawna, spółka komandytowa, stowarzyszenie zwykłe).

Opłaty akredytacyjne

Stawki opłat akredytacyjnych:
Cennik akredytacji ISTQB® (5293 pobrania )
Accreditation price list (2824 pobrania )

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SJSI (2506 pobrań )
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres: 

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1.1.2. (2815 pobrań )
Terms of service for services provided by electronic means 1.1.2 (2573 pobrania )