SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

FAQ

WSTECZ

Na stronie znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących egzaminów oraz odpowiedzi na te pytania. Jeśli chciałbyś uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na poniższej liście – zadaj je nam pisząc na adres egzaminy@sjsi.org

Q: Czy certyfikaty wydawane przez SJSI posiadają tę samą rangę co uzyskane na egzaminie ISEB?
A: Egzamin i certyfikat wydawany przez SJSI jest dokładnie takiej samej rangi i ma taki sam zakres jak egzamin ISEB. Różnica jest tylko w organizacji egzaminacyjnej — ISEB jest organizacją z Wielkiej Brytanii, a SJSI z Polski. Obie organizacje (SJSI oraz ISEB) posiadają akredytację ISTQB®, który jest autorem i inicjatorem międzynarodowego programu kształcenia „Certified Tester”.

Q: Jakie dokumenty należy okazać przed przystąpieniem do egzaminu?
A: Tuż przed rozpoczęciem egzaminu, egzaminator prosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Q: Ile pytań zawiera arkusz egzaminacyjny ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy?
A: Arkusz zawiera 40 pytań, aby zdać egzamin należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 26 z nich.

Q: Jaką formę ma egzamin?
A: Jest to test oparty na pytaniach zamkniętych; w większości są to pytania jednokrotnego wyboru.

Q: Ile czasu trwają poszczególne egzaminy?
A: Czas trwania egzaminów: ISTQB® Certified Tester Founadtion Level, ISTQB® Agile Tester Extension  to 60 min w wersji polskiej oraz 75 min w wersji angielskiej. Egzaminy na poziomie zaawansowanym to odpowiednio: 180 min dla wersji polskiej/225 min w wersji angielskiej (Test Manager oraz Test Analyst); 120 min dla wersji polskiej/150 min dla wersji angielskiej (Technical Test Analyst) oraz 90 min dla wersji polskiej/113 min dla wersji angielskiej (Test Automation Engineer). Egzamin IREB trwa 75 min w wersji polskiej i 90 minut w wersji angielskiej. Egzamin TMMi można zdawać tylko w wersji angielskiej, egzamin trwa 75 min.

Q: Czy będąc członkiem SJSI przysługuje mi zniżka w opłatach egzaminacyjnych?
A: Nie, wszyscy są traktowani jednakowo.

Q: Ile kosztuje egzamin?
A: Cennik opłat egzaminacyjnych znajduje się na stronie w zakładce „Opłaty egzaminacyjne”.

Q: Czy egzaminy są przeprowadzane w języku polskim?
A: Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Q: W jaki sposób mogę dokonać zapisu na egzamin?
A: Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie w zakładce: „Zapisy na egzamin”.

Q: Jaki jest maksymalny termin zgłoszenia przed wyznaczoną datą egzaminu otwartego?
A: Na egzamin należy się zgłosić maksymalnie na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. W przypadku przeoczenia takiego terminu, dopuszczamy możliwość dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org

Q: Z czego mogę korzystać w trakcie zdawania egzaminu?
A: Osoby zdające egzaminy w angielskiej wersji językowej, mogą korzystać w trakcie egzaminu ze słowników angielsko-polskich. Notatki można wykonywać jedynie na arkuszach papieru otrzymanych od egzaminatora. Muszą one być zdane egzaminatorowi po zakończonym egzaminie.

Q: Gdzie zlokalizowane są sale egzaminacyjne w poszczególnych miastach?
A: Celem uzyskania takiej informacji prosimy o wysłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org.

Informacja o dokładnej lokalizacji zawarta jest w potwierdzeniu zapisu, które otrzymuje uczestnik egzaminu po dokonaniu zgłoszenia.

Q: Co w sytuacji gdy opłaciłem egzamin, ale nie mogę do niego przystąpić w wybranym terminie?
A: Zgłaszasz tę informację niezwłocznie na adres: adres: egzaminy@sjsi.org i masz do wyboru dwie możliwości:

 • wnosisz o zapisanie Cię na inny termin egzaminu otwartego spośród dostępnych w Naszym terminarzu: https://sjsi.org/terminarz-egzaminow/ podając konkretny wybór (w odpowiedzi na e-maila otrzymujesz nowe potwierdzenie zapisu na egzamin). Pierwsza zmiana terminu jest bezpłatna, każda następna to koszt 61,5 zł brutto.
 • rezygnujesz całkowicie z egzaminu – w tej sytuacji ponosisz opłatę manipulacyjną wynoszącą 5% kwoty zwrotu brutto. Dodatkowo jesteś zobligowany podać nam dane i numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot środków.
 •  

Q: Kiedy mogę spodziewać się wyników egzaminu?
A: Wyniki egzaminu są przesyłane na adres e-mail wskazany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu.

Q: Jak długo muszę czekać na otrzymanie certyfikatu?
A: Certyfikaty są wysyłane na adres podany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 35 dni roboczych od daty przesłania wyników egzaminu.

Q: Co w sytuacji, gdy nie mogłem odebrać certyfikatu od kuriera?
A: Wyślij taką informację na adres: egzaminy@sjsi.org podając:

   • imię i nazwisko
   • datę zdawanego egzaminu
   • adres na jaki ma być dostarczona przesyłka

Zweryfikujemy status sprawy i poinformujemy Cię o dalszych krokach.

Q: Czy żeby zdawać egzamin ISTQB® Agile albo Advanced Level muszę posiadać certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level?

A: Tak, chcąc zapisać się na egzamin ISTQB® Agile albo Advanced Level zostaniesz poproszony o przesłanie skanu certyfikatu z poziomu podstawowego.

Q: Kiedy przysługuje wydłużony czas na egzaminie?

A: Wydłużony czas przysługuje osobom, które zdają egzamin w języku nie będącym ich językiem ojczystym – czyli zarówno Polakom zdającym po angielsku jak i obcokrajowcom zdającym po polsku. Weryfikacja odbywa się przez okazanie egzaminatorowi dowodu tożsamości. Chęć zdawania w języku nie będącym językiem ojczystym należy zgłosić zapisując się na egzamin.

Q: Czy jest możliwość przeprowadzenia egzaminów online?

A: Tak, mamy możliwość przeprowadzenia wszystkich oferowanych przez nas egzaminów w formie online. Po więcej informacji odnośnie terminów i warunków przystąpienia do egzaminu online zapraszamy na https://sjsi.org/egzaminy-online/

Q: Czy mogę otrzymać certyfikat w formie elektronicznej?

A: Nie wydajemy certyfikatów w formie elektronicznej, jedynie w papierowej (wyjątkiem są certyfikaty TMMi).

Q: Jak mogę dodać dane do Succesful Candidate Register?

A: Succesful Candidate Register to oficjalny rejestr certyfikatów ISTQB®. Nie możesz dodać danych samodzielnie, musisz to zrobić za naszym pośrednictwem. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę https://sjsi.org/scr/

Q: Czy są terminy egzaminów otwartych niedostępne na stronie?
A: Nie – zaraz po ustaleniu szczegółów organizacyjnych umieszczamy dostępne terminy na stronie. Na chwile obecną mamy kalendarz na 1-2 miesiące do przodu, co wiąże się z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Q: Jak wykorzystać voucher na egzamin?
A: Podczas zapisu podaj nam numer vouchera – zweryfikujemy go i jeśli nie widnieje jako wykorzystany, zostanie uznany jako płatność za egzamin.