SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

FAQ

WSTECZ

Na stronie znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących egzaminów oraz odpowiedzi na te pytania. Jeśli chciałbyś uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na poniższej liście – zadaj je nam pisząc na adres egzaminy@sjsi.org

Q: Czy certyfikaty wydawane przez SJSI posiadają tę samą rangę co uzyskane na egzaminie ISEB?
A: Egzamin i certyfikat wydawany przez SJSI jest dokładnie takiej samej rangi i ma taki sam zakres jak egzamin ISEB. Różnica jest tylko w organizacji egzaminacyjnej — ISEB jest organizacją z Wielkiej Brytanii, a SJSI z Polski. Obie organizacje (SJSI oraz ISEB) posiadają akredytację ISTQB, który jest autorem i inicjatorem międzynarodowego programu kształcenia „Certified Tester”.

Q: Jakie dokumenty należy okazać przed przystąpieniem do egzaminu?
A: Tuż przed rozpoczęciem egzaminu, egzaminator prosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Q: Ile pytań zawiera arkusz egzaminacyjny ISTQB Poziom Podstawowy?
A: Arkusz zawiera 40 pytań, aby zdać egzamin należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 26 z nich.

Q: Jaką formę ma egzamin?
A: Jest to test oparty na pytaniach zamkniętych; w większości są to pytania jednokrotnego wyboru.

Q: Ile czasu trwają poszczególne egzaminy?
A: Czas trwania egzaminów: ISTQB Founadtion Level, ISTQB Agile Tester Extension oraz REQB Foundation Level to 60 min w wersji polskiej oraz 75 min w wersji angielskiej. Egzaminy na poziomie zaawansowanym to odpowiednio: 180 min dla wersji polskiej/225 min w wersji angielskiej (Test Manager oraz Test Analyst) oraz 120 min dla wersji polskiej/150 min dla wersji angielskiej (Technical Test Analyst).

Q: Czy będąc członkiem SJSI przysługuje mi zniżka w opłatach egzaminacyjnych?
A: Nie, wszyscy są traktowani jednakowo.

Q: Ile kosztuje egzamin?
A: Cennik opłat egzaminacyjnych znajduje się na stronie w zakładce „Opłaty egzaminacyjne”.

Q: Czy egzaminy są przeprowadzane w języku polskim?
A: Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Q: W jaki sposób mogę dokonać zapisu na egzamin?
A: Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie w zakładce: „Zapisy na egzamin”.

Q: Jaki jest maksymalny termin zgłoszenia przed wyznaczoną datą egzaminu otwartego?
A: Na egzamin należy się zgłosić maksymalnie na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. W przypadku przeoczenia takiego terminu, dopuszczamy możliwość dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org

Q: Z czego mogę korzystać w trakcie zdawania egzaminu?
A: Osoby zdające egzaminy w angielskiej wersji językowej, mogą korzystać w trakcie egzaminu ze słowników angielsko-polskich. Notatki można wykonywać jedynie na arkuszach papieru otrzymanych od egzaminatora. Muszą one być zdane egzaminatorowi po zakończonym egzaminie.

Q: Gdzie zlokalizowane są sale egzaminacyjne w poszczególnych miastach?
A: Celem uzyskania takiej informacji prosimy o wysłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org.

Informacja o dokładnej lokalizacji zawarta jest w potwierdzeniu zapisu, które otrzymuje uczestnik egzaminu po dokonaniu zgłoszenia.

Q: Co w sytuacji gdy opłaciłem egzamin, ale nie mogę do niego przystąpić w wybranym terminie?
A: Zgłaszasz tę informację niezwłocznie na adres: adres: egzaminy@sjsi.org i masz do wyboru dwie możliwości:

 • wnosisz o zapisanie Cię na inny termin egzaminu otwartego spośród dostępnych w Naszym terminarzu: https://sjsi.org/terminarz-egzaminow/ podając konkretny wybór (w odpowiedzi na e-maila otrzymujesz nowe potwierdzenie zapisu na egzamin)
 • rezygnujesz całkowicie z egzaminu – w tej sytuacji ponosisz opłatę manipulacyjną wynoszącą 5% kwoty zwrotu brutto. Dodatkowo jesteś zobligowany podać nam dane i numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot środków.

Q: Kiedy mogę spodziewać się wyników egzaminu?
A: Wyniki egzaminu są przesyłane na adres e-mail wskazany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu.

Q: Jak długo muszę czekać na otrzymanie certyfikatu?
A: Certyfikaty są wysyłane na adres podany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 35 dni roboczych od daty przesłania wyników egzaminu.

Q: Co w sytuacji, gdy nie mogłem odebrać certyfikatu od kuriera?
A: Wyślij taką informację na adres: egzaminy@sjsi.org podając:

   • imię i nazwisko
   • datę zdawanego egzaminu
   • adres na jaki ma być dostarczona przesyłka

Zweryfikujemy status sprawy i poinformujemy Cię o dalszych krokach.