SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

FAQ

WSTECZ

Na stronie znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących egzaminów oraz odpowiedzi na te pytania. Jeśli chciałbyś uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na poniższej liście – zadaj je nam pisząc na adres egzaminy@sjsi.org

Q: Czy certyfikaty wydawane przez SJSI posiadają tę samą rangę co uzyskane na egzaminie ISEB?
A: Egzamin i certyfikat wydawany przez SJSI jest dokładnie takiej samej rangi i ma taki sam zakres jak egzamin ISEB. Różnica jest tylko w organizacji egzaminacyjnej — ISEB jest organizacją z Wielkiej Brytanii, a SJSI z Polski. Obie organizacje (SJSI oraz ISEB) posiadają akredytację ISTQB®, który jest autorem i inicjatorem międzynarodowego programu kształcenia „Certified Tester”.

Q: Jakie dokumenty należy okazać przed przystąpieniem do egzaminu?
A: Tuż przed rozpoczęciem egzaminu, egzaminator prosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Q: Ile pytań zawiera arkusz egzaminacyjny ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy?
A: Arkusz zawiera 40 pytań, aby zdać egzamin należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 26 z nich.

Q: Jaką formę ma egzamin?
A: Jest to test oparty na pytaniach zamkniętych; w większości są to pytania jednokrotnego wyboru.

Q: Ile czasu trwają poszczególne egzaminy?
A: Czas trwania egzaminów: ISTQB® Certified Tester Founadtion Level, ISTQB® Agile Tester Extension  to 60 min w wersji polskiej oraz 75 min w wersji angielskiej. Egzaminy na poziomie zaawansowanym to odpowiednio: 180 min dla wersji polskiej/225 min w wersji angielskiej (Test Manager oraz Test Analyst); 120 min dla wersji polskiej/150 min dla wersji angielskiej (Technical Test Analyst) oraz 90 min dla wersji polskiej/113 min dla wersji angielskiej (Test Automation Engineer). Egzamin IREB trwa 75 min w wersji polskiej i 90 minut w wersji angielskiej. Egzamin TMMi można zdawać tylko w wersji angielskiej, egzamin trwa 75 min.

Q: Czy będąc członkiem SJSI przysługuje mi zniżka w opłatach egzaminacyjnych?
A: Nie, wszyscy są traktowani jednakowo.

Q: Ile kosztuje egzamin?
A: Cennik opłat egzaminacyjnych znajduje się na stronie w zakładce „Opłaty egzaminacyjne”.

Q: Czy egzaminy są przeprowadzane w języku polskim?
A: Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Q: W jaki sposób mogę dokonać zapisu na egzamin?
A: Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie w zakładce: „Zapisy na egzamin”.

Q: Jaki jest maksymalny termin zgłoszenia przed wyznaczoną datą egzaminu otwartego?
A: Na egzamin należy się zgłosić maksymalnie na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. W przypadku przeoczenia takiego terminu, dopuszczamy możliwość dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org

Q: Z czego mogę korzystać w trakcie zdawania egzaminu?
A: Osoby zdające egzaminy w angielskiej wersji językowej, mogą korzystać w trakcie egzaminu ze słowników angielsko-polskich. Notatki można wykonywać jedynie na arkuszach papieru otrzymanych od egzaminatora. Muszą one być zdane egzaminatorowi po zakończonym egzaminie.

Q: Gdzie zlokalizowane są sale egzaminacyjne w poszczególnych miastach?
A: Celem uzyskania takiej informacji prosimy o wysłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org.

Informacja o dokładnej lokalizacji zawarta jest w potwierdzeniu zapisu, które otrzymuje uczestnik egzaminu po dokonaniu zgłoszenia.

Q: Co w sytuacji gdy opłaciłem egzamin, ale nie mogę do niego przystąpić w wybranym terminie?
A: Zgłaszasz tę informację niezwłocznie na adres: adres: egzaminy@sjsi.org i masz do wyboru dwie możliwości:

 • wnosisz o zapisanie Cię na inny termin egzaminu otwartego spośród dostępnych w Naszym terminarzu: https://sjsi.org/terminarz-egzaminow/ podając konkretny wybór (w odpowiedzi na e-maila otrzymujesz nowe potwierdzenie zapisu na egzamin). Pierwsza zmiana terminu jest bezpłatna, każda następna to koszt 61,5 zł brutto.
 • rezygnujesz całkowicie z egzaminu – w tej sytuacji ponosisz opłatę manipulacyjną wynoszącą 5% kwoty zwrotu brutto. Dodatkowo jesteś zobligowany podać nam dane i numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot środków.
 •  

Q: Kiedy mogę spodziewać się wyników egzaminu?
A: Wyniki egzaminu są przesyłane na adres e-mail wskazany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu.

Q: Jak długo muszę czekać na otrzymanie certyfikatu?
A: Certyfikaty są wysyłane na adres podany przez uczestnika na formularzu egzaminacyjnym w terminie do 35 dni roboczych od daty przesłania wyników egzaminu.

Q: Co w sytuacji, gdy nie mogłem odebrać certyfikatu od kuriera?
A: Wyślij taką informację na adres: egzaminy@sjsi.org podając:

   • imię i nazwisko
   • datę zdawanego egzaminu
   • adres na jaki ma być dostarczona przesyłka

Zweryfikujemy status sprawy i poinformujemy Cię o dalszych krokach.

Q: Czy żeby zdawać egzamin ISTQB® Agile albo Advanced Level muszę posiadać certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level?

A: Tak, chcąc zapisać się na egzamin ISTQB® Agile albo Advanced Level zostaniesz poproszony o przesłanie skanu certyfikatu z poziomu podstawowego.

Q: Kiedy przysługuje wydłużony czas na egzaminie?

A: Wydłużony czas przysługuje osobom, które zdają egzamin w języku nie będącym ich językiem ojczystym – czyli zarówno Polakom zdającym po angielsku jak i obcokrajowcom zdającym po polsku. Weryfikacja odbywa się przez okazanie egzaminatorowi dowodu tożsamości. Chęć zdawania w języku nie będącym językiem ojczystym należy zgłosić zapisując się na egzamin.

Q: Czy jest możliwość przeprowadzenia egzaminów online?

A: Tak, mamy możliwość przeprowadzenia wszystkich oferowanych przez nas egzaminów w formie online. Po więcej informacji odnośnie terminów i warunków przystąpienia do egzaminu online zapraszamy na https://sjsi.org/egzaminy-online/

Q: Czy mogę otrzymać certyfikat w formie elektronicznej?

A: Nie wydajemy certyfikatów w formie elektronicznej, jedynie w papierowej (wyjątkiem są certyfikaty TMMi).

Q: Jak mogę dodać dane do Succesful Candidate Register?

A: Succesful Candidate Register to oficjalny rejestr certyfikatów ISTQB®. Nie możesz dodać danych samodzielnie, musisz to zrobić za naszym pośrednictwem. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę https://sjsi.org/scr/

Q: Czy są terminy egzaminów otwartych niedostępne na stronie?
A: Nie – zaraz po ustaleniu szczegółów organizacyjnych umieszczamy dostępne terminy na stronie. Na chwile obecną mamy kalendarz na 1-2 miesiące do przodu, co wiąże się z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Q: Jak wykorzystać voucher na egzamin?
A: Podczas zapisu podaj nam numer vouchera – zweryfikujemy go i jeśli nie widnieje jako wykorzystany, zostanie uznany jako płatność za egzamin.