SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CERTYFIKACJA TMMi

WSTECZ

Ścieżka certyfikacji TMMi®: certyfikaty, sylabus, egzaminy

Jaki certyfikat można uzyskać zdając egzamin w oparciu o sylabus TMMi®?

Sylabus stanowi podstawę do szkolenia przygotowującego do egzaminu i uzyskania certyfikatu TMMi® Professional (TMMi-P). Certyfikat TMMi® Professional potwierdza, że osoba, która go otrzymała, posiada wiedzę nt. modelu i potrafi go zastosować w organizacji w standardzie opisanym w Sylabusie TMMi (włącznie z wdrożeniem i użyciem TMMi® w podejściu zwinnym).

Certyfikat ten oferuje także możliwość rozwoju w kierunkach:

  • dalszych konsultacji usprawniających (Test Process Improver)
  • akredytowanych usług audytorskich (Assessor, Lead Assessor).

Ścieżka certyfikacyjna TMMi®:

Co zawiera sylabus TMMi®?

Sylabus TMMi® opisuje model TMMi®. Jest to kompendium wiedzy z zakresu najpopularniejszego modelu dojrzałości procesu testowego. Może być on traktowany jako podsumowanie głównych zasad modelu. Ze względu na to, że zawiera wspierający je zbiór praktyk i wskazówek (obszary procesowe, cele i praktyki), wprowadza nieocenioną wartość dla organizacji pragnących sprawdzać i usprawniać kondycję swojego procesu testowego. TMMi® został opracowany jako model etapowy. Wykorzystuje on zestawy obszarów  procesowych w celu zdefiniowania ścieżki doskonalenia organizacji testowej. Ww. ścieżka doskonalenia jest opisana przez komponent modelu zwany poziomem dojrzałości.
Sylabus jest także cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto chciałby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia procesu testowego. Testowanie zdefiniowane w TMMi® jest stosowane w najszerszym znaczeniu, obejmującym wszystkie działania związane z zapewnianiem jakości oprogramowania.

Kto może przeprowadzić audyt?
Nieformalny audyt może przeprowadzić każdy, kto ma wystarczające kompetencje i wiedzę, a te dostarcza sylabus, szkolenie i materiały TMMi®. Poświadczeniem zdobycia tych kompetencji jest certyfikat TMMi® Professional.

TMMi® Professional jest certyfikatem możliwym do uzyskania dla każdego, kto interesuje się modelem dojrzałości procesu testowego.

Rozpoczęcie pracy z TMMi® oznacza wejście na ścieżkę konsultacyjną, która umożliwia:

  • wprowadzanie TMMi® do organizacji,
  • wsparcie w interpretacji i implementacji TMMi® dla wszystkim zaangażowanym w proces testowy,
  • stymulowanie rozwoju procesu testowego na poziomie organizacji i/lub projektu.

TMMi® znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Na stronie organizacji https://www.tmmi.org/  na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące kolejnych firm, które przeprowadziły u siebie audyt formalny wraz z określeniem poziomu dojrzałości ich procesu testowego, ale też na temat rosnącej popularności certyfikatu TMMi® Professional i powiązanych z nim usług konsultacyjnych.

Przed formalnym audytem, czyli w nieformalnym audycie, można posłużyć się różnymi darmowymi narzędziami i ankietami np.:

Egzamin TMMi® Professional:

Egzamin TMMi® Professional jest dostępny w języku angielskim https://exam-rejestracja.sjsi.org/ jego zakres wchodzą informacje ujęte w pytania egzaminacyjne, które zostały pogrupowane w cele nauczania (LO – Learning Objectives), z którymi można zapoznać się pobierając poniższy, przetłumaczony, przez SJSI na j. polski, dokument:

TMMi Professional, Szkolenie z modelu TMMi, wersja 2.0.

Rozkład pytań na egzaminie ilustruje poniższa tabelka:

 Liczba pytań
Kontekst doskonalenia testów3
Wprowadzenie do TMMi®4
Poziomy dojrzałości TMMi®3
Struktura TMMi®4
Model TMMi®14
TMMi® w podejściu zwinnym4
Oceny TMMi®4
Wdrożenie TMMi®4
Suma40

Poniżej przedstawiamy wzór certyfikatu TMMi: