SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Opłaty egzaminacyjne (ISTQB®)

WSTECZ

Opłata za przystąpienie do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu, należy uiścić opłatę egzaminacyjną przelewem bankowym, w wysokości podanej w zamieszczonym poniżej cenniku. W tytule przelewu należy wpisać formułę: „Opłata za egzamin w terminie:” oraz podać termin egzaminu. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczestnik jest uprawniony do:

  • przystąpienia do egzaminu we wskazanym w tytule opłaty terminie,
  • otrzymania dwóch egzemplarzy certyfikatu (wersja polska i angielska) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata egzaminacyjna nie jest zwracana.

Opłata za ponowną wysyłkę certyfikatu

W sytuacji braku odbioru przesyłki nadanej za pomocą kuriera, SJSI może wysłać powtórnie certyfikat jedynie na koszt Uczestnika Egzaminu zgodnie z cennikiem.
W sytuacji konieczności dostarczenia przez SJSI certyfikatu za granicę kraju, certyfikat zostanie przesłany w formie listu poleconego. W sytuacji, gdy przesyłka wysłana za granicę kraju nie zostanie odebrana, każde kolejne nadanie jej przez SJSI poza granice kraju wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem.

Opłata manipulacyjna za przesunięcie terminu egzaminu

Zasady zmiany terminu egzaminu opisane są w § 3 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Faktury VAT

Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych przesłanych w opisanych wcześniej mailach potwierdzających dokonanie opłaty.

Jest możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem opłaty (proforma lub faktura-zaliczka).

W tym celu należy wysłać maila na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– datę i miejsce egzaminu, którego dotyczy opłata

– forma wystawianego dokumentu (proforma lub faktura-zaliczka)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Nr konta

Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy uiszczać przelewem bankowym na poniższe konto:

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
ul. Poznańska 16 lok.4
00-680 Warszawa
Nr konta: 71 1020 5226 0000 6302 0508 3490

Opłaty egzaminacyjne:

Tytuł opłaty Cena netto Cena brutto
Opłata za egzamin ISTQB® Poziom Podstawowy

 800,00 zł 

 984,00 zł 
Opłata za egzamin ISTQB® – Tester Zwinny (Agile Tester)  800,00 zł  984,00 zł
Opłata za egzamin ISTQB® – Tester Akceptacyjny  800,00 zł  984,00 zł

Opłata za egzamin ISTQB® Certyfikowany Tester:
-Test Automation Engineer
-Model Based Tester,
-Usability Testing,
-Automotive Software Tester,
-Mobile Application Testing,
-Performance Testing,
-AI Testing.

1100,00 zł   1353,00 zł 

Opłata za egzamin ISTQB® Poziom Zaawansowany:
-Kierownik Testów,
-Analityk Testów,
-Techniczny Analityk Testów,
-Techniczny Tester Zwinny.

1100,00 zł   1353,00 zł
Opłata za ponowną wysyłkę certyfikatu 12,20 zł 15,00 zł
Opłata manipulacyjna za zmianę terminu egzaminu 100,00 zł 123,00 zł
Opłata manipulacyjna za za zmianę terminu w dniu egzaminu 250,00 zł 307,50 zł
Opłata manipulacyjna za trzecią i kolejną zmianę terminu 250,00 zł 307,50 zł
Opłata za wgląd w pytania egzaminacyjne we Wrocławiu 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za wgląd w pytania egzaminacyjne w pozostałych miastach 100,00 zł 123,00zł
Opłata za wpis do SCR 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za egzamin online – nieaktualna 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za egzamin papierowy (na życzenie klienta)  50,00 zł 61,50 zł

Regulamin egzaminowania
Wersja po polsku
Wersja po angielsku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Wersja po polsku
Wersja po angielsku