SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Opłaty egzaminacyjne (ISTQB®)

WSTECZ

Opłata za przystąpienie do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu, należy uiścić opłatę egzaminacyjną przelewem bankowym, w wysokości podanej w zamieszczonym poniżej cenniku. W tytule przelewu należy wpisać formułę: „Opłata za egzamin w terminie:” oraz podać termin egzaminu. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczestnik jest uprawniony do:

  • przystąpienia do egzaminu we wskazanym w tytule opłaty terminie,
  • otrzymania dwóch egzemplarzy certyfikatu (wersja polska i angielska) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata egzaminacyjna nie jest zwracana.

Uwaga: Opłaty należy dokonać najpoźniej 5 dni przed terminem egzaminu. Po dokonaniu opłaty należy przesłać maila potwierdzającego na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail potwierdzający opłatę musi zawierać:

– elektroniczne potwierdzenie przelewu w postaci załącznika (w formacie pdf, doc, jpg, …)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Opłata za duplikat certyfikatu

Jeśli uczestnik, który pozytywnie zdał egzamin życzy sobie otrzymać duplikat certyfikatu musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości wskazanej w cenniku.

Duplikat certyfikatu można zamówić w dowolnym momencie.

Przypominamy, że wystawiamy duplikaty jedynie dla certyfikacji, która została zrealizowana z ramienia SJSI. W przypadku wątpliwości prosimy o przesłanie zapytania na adres: egzaminy@sjsi.org w celu dokonania weryfikacji.

Uwaga: W tym przypadku wymagane jest również przesłanie maila z zamówieniem na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail z zamówieniem musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– miejsce i datę egzaminu

– adres, na który będzie wysłany duplikat certyfikatu

– numer telefonu, który będzie przekazany kurierowi w celu sprawnego dostarczenia duplikatu certyfikatu

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura

– elektroniczne potwierdzenie przelewu w postaci załącznika (w formacie pdf, doc, jpg, …)

Duplikat certyfikatu zostanie wysłany za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty.

Zwroty opłat

W przypadku zgłoszenia przez kandydata rezygnacji z egzaminu opłata egzaminacyjna jest zwracana po potrąceniu opłaty manipulacyjnej podanej w cenniku.

Opłata manipulacyjna za przesunięcie terminu egzaminu

Klient ma prawo do jednokrotnego, bezpłatnego przesunięcia terminu egzaminu, na inny, wybrany z terminarza egzaminów SJSI.

Każde kolejne przesunięcie terminu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej podanej w cenniku poniżej. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania biura SJSI o chęci przesunięcia terminu egzaminu, wysyłając wiadomość na adres: egzaminy@sjsi wraz załączeniem potwierdzenia zrealizowanej płatności w formie PDF.

Faktury VAT

Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych przesłanych w opisanych wcześniej mailach potwierdzających dokonanie opłaty.

Jest możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem opłaty (proforma lub faktura-zaliczka).

W tym celu należy wysłać maila na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– datę i miejsce egzaminu, którego dotyczy opłata

– forma wystawianego dokumentu (proforma lub faktura-zaliczka)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Nr konta

Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy uiszczać przelewem bankowym na poniższe konto:

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
ul. Poznańska 16 lok.4
00-680 Warszawa
Nr konta: 71 1020 5226 0000 6302 0508 3490

Opłaty egzaminacyjne:

Tytuł opłaty Cena netto Cena brutto
Opłata za egzamin ISTQB Poziom Podstawowy 650,00 zł 799,50 zł
Opłata za egzamin ISTQB Rozszerzenie Poziomu Podstawowego – Tester Zwinny (Agile Tester) 650,00 zł 799,50 zł
Opłata za egzamin ISTQB Poziom Zaawansowany 900,00 zł 1107,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu 50,00 zł 61,50 zł
Opłata manipulacyjna za dokonanie zwrotu opłaty 5% kwoty zwrotu brutto, nie mniej niż 50,00 zł
Opłata manipulacyjna za przesunięcie terminu egzaminu 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za wgląd w pytania egzaminacyjne 50,00 zł 61,50 zł