SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ISTQB® Do pobrania

WSTECZ

Polskie materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu ISTQB®: sylabusy oraz egzaminy przykładowe odnoszące się do różnych poziomów certyfikacji testerskich: Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy, certyfikacje na Poziomie Zaawansowanym, certyfikacje na poziomie Specjalista oraz ze ścieżki Agile (Poziom Podstawowy i Zaawansowany) dostępne są poniżej Słownika.

Angielskie wersje materiałów wyżej wymienionych materiałów dostępne są na stronie ISTQB pod linkiem: https://www.istqb.org/#certifications-diagram

Słownik
Aktualną wersję słownika wraz z jego lokalizacją należy wygenerować ze strony:
https://glossary.istqb.org/pl_PL/search
Raport można wygenerować klikając ikonkę:

I następnie należy wprowadzić kryteria do sporządzenia raportu:

Poziom podstawowy i jego rozszerzenia

Poziom podstawowy w. 4.0

Poziom podstawowy 2018 w.3.1

Tester Zwinny

Tester Wydajności

Tester Akceptacyjny

Inżynier Automatyzacji Testów

Poziom zaawansowany

Kierownik Testów

Analityk Testów v 3.1

Techniczny Analityk Testów

Poziom ekspercki