SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UZNANE MATERIAŁY

WSTECZ

Rekomendowane przez społeczność lokalną IREB® szkolenia IREB® mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o uznane, sprawdzone i potwierdzone materiały, przez uznanych trenerów. Znak IREB® jest znakiem zastrzeżonym i nie może być wykorzystywany w przypadku szkoleń, które nie posiadają stosownej zgody. Autor materiałów, pod nadzorem SJSI, jest osobą odpowiedzialną za ich jakość. Aktualna lista uznanych materiałów (w kolejności alfabetycznej):

WłaścicielPoziom
Joanna KazunCertyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań IREB w. 3.1.0.
SJSICertyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań IREB w. 3.1.0.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie zasad odpłatnego udostępniania materiałów szkoleniowych prosimy o kontakt pod adresem: akredytacje@sjsi.org