SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Akredytacja (ISTQB)

WSTECZ

Zasady przyznawania akredytacji

Zasady przyznawania akredytacji wraz z tabelą opłat.

Akredytowani Dostawcy Szkoleń

Do egzaminu zamkniętego mogą przystąpić tylko te osoby, które uczestniczyły w kursie przeprowadzonym przez akredytowanego dostawcę szkoleń. Akredytacji firmom szkoleniowym w zakresie kursów ISTQB udziela Komisja Akredytacyjna SJSI.
Poniżej znajduje się aktualna lista dostawców szkoleń, ze wskazaniem na poziom kursu:

 • ISTQB Foundation Level – Poziom Podstawowy
 • ISTQB Advanced Level – Poziom Zaawansowany:
  • TM Test Manager – Kierownik Testów
  • TA Test Analyst – Analityk Testów
  • TTA Technical Test Analyst – Techniczny Analityk Testów
  • TAE – Test Automation Engineer – Inżynier Automatyzacji Testów
Podmiot Poziom
Coders Lab Sp. z o.o.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018  
INPROGRESS Sp. z o.o.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018
 • Zaawansowany (TM) – wg. Sylabusa 2012
 • Agile Tester – wg. Sylabusa 2014
TestArmy Group S.A.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018
 • Zaawansowany (TM, TA, TTA)– wg. Sylabusa 2012
Asseco Data Systems S.A.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018
 • Zaawansowany (TM, TA, TTA) – wg. Sylabusa 2012
SII Sp. z o.o.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018 
AmberTeam Testing sp. z o.o.
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018
 • Zaawansowany (TM, TA, TTA) – wg. Sylabusa 2012
INTest Paweł Kwasik
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018
 • Zaawansowany (TM, TA, TTA) – wg. Sylabusa 2012

BALTIQA Sp. z o.o.

 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018 
Testberries
 • Podstawowy wg. Sylabusa 2018

Akredytowani Trenerzy

SJSI/ISTQB stoi na stanowisku, że praktyczne doświadczenie w dziedzinie testowania, zapewnienia jakości lub inżynierii oprogramowania jest niezbędne, aby trener reprezentował odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej. Dlatego wymagane jest, aby kandydat na trenera posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w wymienionym kierunku. Dodatkowym atutem trenera są posiadane certyfikaty zawodowe. Poniżej znajduje się aktualna lista osób które spełniły powyższe wymagania i uzyskały akredytację (w kolejności alfabetycznej):

Trener Poziom Data ważności
Biernacka Magdalena Podstawowy 2022-09-10
Cichy Mariusz Podstawowy / Zaawansowany / Zwinny (agile) przedłużono do 2020-10-31
Frączek Krzysztof Podstawowy 2022-11-22
Gałuszka Łukasz Podstawowy przedłużono do 2020-10-31
Hryszko Arnika Podstawowy / Zaawansowany (TA, TM) 2022-05-28
Hryszko Jarosław Podstawowy / Zaawansowany (TM) 2022-08-06
Jeziorski Wojciech Podstawowy 2022-12-11
Kasprzyk Hanna Podstawowy / Zaawansowany 2022-11-21
Kazienko Paweł Podstawowy 2021-06-03
Kazun Joanna Podstawowy / Zaawansowany (TM, TA) / Zwinny (agile) 2021-10-18
Kwasik Paweł Podstawowy / Zaawansowany (TA, TTA, TM) 2021-02-19
Lewkowicz Piotr Podstawowy 2020-07-18 
Nowak Marcin Podstawowy 2022-09-10
Ostrowski Patryk Podstawowy 2023-02-20
Pająk Wojciech Podstawowy / Zaawansowany (TM, TA, TTA) 2020-08-17
Pietrucha Łukasz Podstawowy / Zaawansowany (TM) 2021-08-11
Rosiński Jakub Podstawowy/ Zaawansowany (TM, TA) 2022-02-20
Sabak Jan Podstawowy / Zaawansowany przedłużono do 2020-10-31
Sadowski Michał Podstawowy przedłużono do 2020-10-31
Smałz Karol Podstawowy 2021-11-23
Smilgin Radosław Podstawowy / Zaawansowany (TM, TA, TTA) 2021-08-07
Stapp Lucjan Podstawowy / Zaawansowany (TM, TA)/ Agile 2022-03-16
Ścierski Adam Podstawowy / Zaawansowany (TTA) przedłużono do 2020-10-31
Winkel Stefania Podstawowy / Zaawansowany (TA) 2021-08-11
Wlazło Maciej Podstawowy  2021-06-03
Wołczyńska Agnieszka Podstawowy/ Zaawansowany (TM) 2021-02-20
Zawada Adrian Podstawowy 2020-09-11
Żuk Dobrochna Podstawowy/ Zaawansowany (TM) przedłużono do 2020-10-31

Akredytowane Materiały

Warunkiem przeprowadzenia akredytowanego szkolenia jest poprowadzenie szkolenia przez akredytowanego trenera na podstawie akredytowanych materiałów. Autor materiałów, pod nadzorem SJSI, jest osobą odpowiedzialną za ich jakość. Aktualna lista akredytowanych materiałów (według właściciela, w kolejności automatycznej) to:

Właściciel Poziom
EMCEA Sp. z o.o., Mariusz Cichy
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – PL.
CodersLab
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – PL.
Hanna Kasprzyk
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – wersja: 3.1 – PL.
 • Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów wg. Sylabusa 2012 – PL.
 • Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów wg. Sylabusa 2012 – PL.
 • Poziom Zaawansowany – Analityk Testów wg. Sylabusa 2012 – PL.
INTest Paweł Kwasik
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – wersja: 3.1 – PL.
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – wersja: 3.1 – ENG.
INPROGRESS 
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 wersja: 3.1 – PL.
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 wersja: 3.1 – ENG.
 • Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów wg. Sylabusa 2012 – PL.
 • Poziom Zaawansowany – Inżynier Automatyzacji Testów wg. Sylabusa 2016 – PL.
 • Agile Tester – wg. Sylabusa 2014 – PL.
Lucjan Stapp
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 wersja: 3.1 – PL.
 • Agile Tester – wg. Sylabusa 2014 – PL.
SII
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 – wersja: 3.1 – ENG.
Testberries – Paweł Kazienko
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 wersja 3.1 – PL.
Jakub Rosiński
 • Poziom podstawowy – wg. Sylabusa 2018 wersja 3.1 – PL.