SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Opłaty egzaminacyjne IREB

WSTECZ

Opłata za przystąpienie do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu, należy uiścić opłatę egzaminacyjną przelewem bankowym, w wysokości podanej w zamieszczonym poniżej cenniku. W tytule przelewu należy wpisać formułę: „Opłata za egzamin w terminie:” oraz podać termin egzaminu. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczestnik jest uprawniony do:

przystąpienia do egzaminu we wskazanym w tytule opłaty terminie,
otrzymania dwóch egzemplarzy certyfikatu (wersja polska i angielska) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata egzaminacyjna nie jest zwracana.

Uwaga: Opłaty należy dokonać najpoźniej 5 dni przed terminem egzaminu. Po dokonaniu opłaty należy przesłać maila potwierdzającego na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail potwierdzający opłatę musi zawierać:

– elektroniczne potwierdzenie przelewu w postaci załącznika (w formacie pdf, doc, jpg, …)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Opłata za duplikat certyfikatu

Jeśli uczestnik, który pozytywnie zdał egzamin życzy sobie otrzymać duplikat certyfikatu musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości wskazanej w cenniku.

Duplikat certyfikatu można zamówić w dowolnym momencie.

Uwaga: W tym przypadku wymagane jest również przesłanie maila z zamówieniem na adres Komisji Egzaminacyjnej: egzaminy@sjsi.org

Mail z zamówieniem musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– miejsce i datę egzaminu

– wersję językową duplikatu certyfikatu (polska lub angielska)

– adres, na który będzie wysłany duplikat certyfikatu

– numer telefonu, który będzie przekazany kurierowi w celu sprawnego dostarczenia duplikatu certyfikatu

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura

– elektroniczne potwierdzenie przelewu w postaci załącznika (w formacie pdf, doc, jpg, …)

Duplikat certyfikatu zostanie wysłany za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty.

Zwroty opłat

W przypadku zgłoszenia przez kandydata rezygnacji z egzaminu opłata egzaminacyjna jest zwracana po potrąceniu opłaty manipulacyjnej podanej w cenniku.

Faktury VAT

Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych przesłanych w opisanych wcześniej mailach potwierdzających dokonanie opłaty.

Jest możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem opłaty (proforma lub faktura-zaliczka).

W tym celu należy wysłać maila na adres Komisji Egzaminacyjnej: egzaminy@sjsi.org

Mail musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– datę i miejsce egzaminu, którego dotyczy opłata

– forma wystawianego dokumentu (proforma lub faktura-zaliczka)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Nr konta

Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy uiszczać przelewem bankowym na poniższe konto:

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
ul. Poznańska 16 lok.4
00-680 Warszawa
Nr konta: 71 1020 5226 0000 6302 0508 3490

Opłaty egzaminacyjne:

Tytuł opłaty Cena netto Cena brutto
Opłata za egzamin IREB Poziom Podstawowy 750,00 zł (od 1.06.2022 825,00 zł) 922,50 zł (od 1.06.2022 1 014,75 zł)
Opłata za egzamin IREB Poziom Zaawansowany 3450,00 zł 4243,50 zł
Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za egzamin online  – od 1.02.2022 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za egzamin papierowy (na życzenie klienta) – od 1.02.2022 50,00 zł 61,50 zł
Opłata manipulacyjna za dokonanie zwrotu opłaty 5% kwoty zwrotu brutto, nie mniej niż 50,00 zł