SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Opłaty egzaminacyjne IREB®

WSTECZ

Opłata za przystąpienie do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu, należy uiścić opłatę egzaminacyjną przelewem bankowym, w wysokości podanej w zamieszczonym poniżej cenniku. W tytule przelewu należy wpisać formułę: „Opłata za egzamin w terminie:” oraz podać termin egzaminu. W ramach opłaty egzaminacyjnej uczestnik jest uprawniony do:

przystąpienia do egzaminu we wskazanym w tytule opłaty terminie,
otrzymania dwóch egzemplarzy certyfikatu (wersja polska i angielska) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata egzaminacyjna nie jest zwracana.

Uwaga: Opłaty należy dokonać najpoźniej 5 dni przed terminem egzaminu. Po dokonaniu opłaty należy przesłać maila potwierdzającego na adres Komisji Egzaminacyjnej SJSI: egzaminy@sjsi.org

Mail potwierdzający opłatę musi zawierać:

– elektroniczne potwierdzenie przelewu w postaci załącznika (w formacie pdf, doc, jpg, …)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Zwroty opłat

W przypadku zgłoszenia przez kandydata rezygnacji z egzaminu opłata egzaminacyjna jest zwracana po potrąceniu opłaty manipulacyjnej podanej w cenniku.

Faktury VAT

Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych przesłanych w opisanych wcześniej mailach potwierdzających dokonanie opłaty.

Jest możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem opłaty (proforma lub faktura-zaliczka).

W tym celu należy wysłać maila na adres Komisji Egzaminacyjnej: egzaminy@sjsi.org

Mail musi zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika egzaminu

– datę i miejsce egzaminu, którego dotyczy opłata

– forma wystawianego dokumentu (proforma lub faktura-zaliczka)

– dane potrzebne do wystawienia faktury (w przypadku osób fizycznych wystarczy adres zamieszkania bez numeru NIP)

– adres, na który będzie wysłana faktura.

Nr konta

Wszystkie opłaty egzaminacyjne należy uiszczać przelewem bankowym na poniższe konto:

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
ul. Poznańska 16 lok.4
00-680 Warszawa
Nr konta: 71 1020 5226 0000 6302 0508 3490

Opłaty egzaminacyjne:

Tytuł opłaty Cena netto Cena brutto
Opłata za egzamin IREB® Poziom Podstawowy 900,00 zł  1107,00 zł
Opłata za egzamin IREB®RE@Agile Primer 900,00 zł  1107,00 zł
Opłata za ponowną wysyłkę certyfikatu 12,20 zł 15,00 zł
Opłata manipulacyjna za zmianę terminu egzaminu 100,00 zł 123,00 zł
Opłata manipulacyjna za za zmianę terminu w dniu egzaminu 250,00 zł 307,50 zł
Opłata manipulacyjna za trzecią i kolejną zmianę terminu 250,00 zł 307,50 zł
Opłata za wgląd w pytania egzaminacyjne we Wrocławiu 50,00 zł 51,50 zł
Opłata za wgląd w pytania egzaminacyjne w pozostałych miastach 100,00 zł 123,00 zł
Opłata za egzamin online  – nieaktualna 50,00 zł 61,50 zł
Opłata za egzamin papierowy (na życzenie klienta) 50,00 zł 61,50 zł