SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Reklamacje

WSTECZ

Obsługa reklamacji dotyczących egzaminu

Wyróżniamy dwa typy reklamacji:

– reklamacja merytoryczna (wgląd w pytania egzaminacyjne) –  wymaga wysłania zgłoszenia, uiszczenia opłaty i osobistego pojawienia się w biurze SJSI;

– reklamacja organizacyjna (dotycząca procedury organizacji i przebiegu egzaminu) – wymaga wysłania zgłoszenia.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat każdego typu reklamacji.

  1. Reklamacja merytoryczna – wgląd w pytania egzaminacyjne

Osoba, która przystępowała do egzaminu przeprowadzonego przez SJSI może w uzasadnionej sytuacji dokonać osobistego wglądu w pytania egzaminacyjne. W czasie wglądu można wskazać, gdzie – zdaniem egzaminowanej osoby – zaznaczona przez nią odpowiedź jest prawdziwa, mimo nie uznania jej przy sprawdzaniu egzaminu. Uwagi te zostaną przekazane do Komisji Egzaminacyjnej SJSI, która – po rozpatrzeniu reklamacji – przekaże zgłaszającemu ostateczną decyzję. 

Komisja Egzaminacyjna SJSI umożliwia dokonanie wglądu w pytania egzaminacyjne w pierwszy poniedziałek miesiąca, o godzinie 16.00, w biurze SJSI we Wrocławiu. Wgląd w innych miastach ustalany jest indywidualnie.

W celu dokonania zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: egzaminy@sjsi.org co najmniej na 7 dni przed terminem wglądu oraz wniesienie opłaty wskazanej w cenniku SJSI, znajdującym się na stronie https://sjsi.org/oplaty-egzaminacyjne/.

Wiadomość e-mail stanowiąca zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę, miejsce i rodzaj egzaminu, którego wgląd dotyczy oraz kontaktowy numer telefonu.

Prosimy również o załączenie potwierdzenia realizacji zapłaty w formie PDF.

Brak wniesienia opłaty lub przekazania w/w wymaganych informacji przez osobę zainteresowaną stanowi podstawę do odmowy wglądu w pytania egzaminacyjne.

Przypominamy, że wglądu w pytania można dokonać jedynie osobiście, za uprzednim okazaniem dowodu tożsamości.

  1. Reklamacja organizacyjna.

Istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji wynikającej z nieprawidłowych – zdaniem egzaminowanej osoby – warunków przeprowadzenia egzaminu. Tego typu reklamacje nie wymagają wniesienia opłaty wskazanej powyżej, ale będą rozpatrywane TYLKO w uzasadnionych sytuacjach.

Zgłoszenia, nie spełniające żadnego z wyżej wymienionych warunków, NIE będą przyjmowane.