SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MATERIAŁY TMMi

WSTECZ

TMMi®: charakterystyka modelu, korzyści z wdrożenia

Czym jest TMMi®?

TMMi® (Test Maturity Model integration) jest modelem dojrzałości procesu testowego. Model TMMi® został opracowany w celu wspierania organizacji w ocenie i doskonaleniu ich procesu testowego.  Model daje organizacjom dobrze opisane narzędzia służące do oceny tego procesu. W odróżnieniu od innych modeli TMMi® zajmuje się wszystkimi poziomami testów (od testowania modułowego po testowanie akceptacyjne), a także testowaniem statycznym i różnymi aspektami ustrukturyzowanego testowania (cykl życia, techniki, infrastruktura i organizacja). Obecnie staje się on najpopularniejszym modelem usprawniania procesu testowego.

Ramy TMMi® zostały opracowane przez TMMi® Foundation

W jakim celu organizacja wdraża model TMMi®?

Głównym celem wdrożenia tego modelu jest określenie poziomu dojrzałości procesu testowego w danej organizacji. Kolejnym krokiem jest usprawnienie tego procesu i zapewnienie stałego rozwoju organizacji w dziedzinie inżynierii systemów i inżynierii oprogramowania.

Działania na rzecz doskonalenia procesu testowego koncentrują się na potrzebach organizacji w kontekście jej otoczenia biznesowego. Przechodzenie przez różne poziomy dojrzałości tego procesu w organizacji zwiększa zdolność zarządzania jakością testów i oprogramowania zgodnie z jej potrzebami.


Jakie korzyści może osiągnąć organizacja stosująca model TMMi®?

Dzięki wdrożeniu w organizacji modelu TMMi® przechodzi ona przez różne poziomy dojrzałości procesu testowego zwiększając swoją zdolność do zarządzania jakością testów i oprogramowania. Korzyści płynące z wdrożenia modelu to m.in. poprawa jakości oprogramowania przy mniejszej liczbie defektów, ale także poprawa wydajności testów. Rezultaty tych działań są mierzalne.
Rozwijanie modelu TMMi® w organizacji odbywa się poprzez:

  • implementację rekomendacji dostarczanych po audytach,
  • dostosowanie do wskazanych standardów.

W organizacjach stosujących TMMi® korzyści płynące z wdrożenia tego modelu są widoczne w takich obszarach jak:

  • redukcja ryzyka,
  • redukcja kosztów,
  • podniesienie jakości dostarczanych produktów i usług.

Jakie poziomy dojrzałości wskazuje model TMMi®?

TMMI® to pięcioetapowy model, który zapewnia strukturę służącą do pomiaru dojrzałości procesu testowego. Model TMMi® (patrz rysunek poniżej) analizuje testowanie oprogramowania na różnych poziomach dojrzałości, przy założeniu, że wszystkie organizacje zaczynają od poziomu TMMi 1 na zilustrowanej poniżej „drabinie dojrzałości”. Im bardziej dojrzałe praktyki testowe stosuje dana organizacja, tym wyższy poziom dojrzałości TMMi® osiąga.

Poziomy dojrzałości i obszary procesowe TMMi® ilustruje poniższa grafika:

Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu TMMi Professional

Test Maturity Model integration TMMi® (Sylabus dla poziomu Professional) (654 pobrania )
Wersja: 1.3   Data: 23.01.2023
Test Maturity Model integration TMMi® (Sylabus dla poziomu Professional) MOBI (369 pobrań )
Wersja: 1.3   Data: 23.01.2023
Test Maturity Model integration TMMi® (Sylabus dla poziomu Professional) EPUB (417 pobrań )
Wersja: 1.3   Data: 23.01.2023
TMMi Professional Szkolenie z modelu TMMi® (832 pobrania )
Wersja: 2.1   Data: 19.05.2023
Egzamin przykładowy - zbiór A (pytania i odpowiedzi) (279 pobrań )
Wersja: 3.3.b.   Data: 18.05.2023
Egzamin przykładowy - zbiór B (pytania i odpowiedzi) (277 pobrań )
Wersja: 1.2.   Data: 18.05.2023

ANGIELSKIE WERSJE:
TMMi Professional Training Syllabus (677 pobrań )
Wersja: 1.3   Data: 21.12.2022
TMMi Professional Model Training (1166 pobrań )
Wersja: 2.0   Data: 18.06.2020
TMMi Professional Sample Paper A (976 pobrań )
Wersja: 3.3   Data: 21.12.2022
TMMi Professional Sample Paper B (909 pobrań )
Wersja: 1.1   Data: 5.11.2022