SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ANKIETA DOTYCZĄCA TESTOWANIA WYMAGAŃ POZAFUNKCJONALNYCH

WSTECZ

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym testowania wymagań pozafunkcjonalnych.

Jego celem jest zebranie opinii profesjonalistów jak testowane są wymagania pozafunkcjonalne w projektach IT / zespołach rozwijających produkty IT.

Link: https://www.surveymonkey.com/r/TestingNFRs

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 25-30min.

Zebrane dane będą analizowane anonimowo a wyniki będą prezentowane w formie zagregowanej w publikacjach naukowych.

Badanie jest przeprowadzane przez Laboratorium Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Poznańskiej.