SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA INŻYNIERII WYMAGAŃ IREB 3.1.0

WSTECZ

Informujemy, że na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sjsi.org/ireb-do-pobrania/ jest dostępna wersja 3.1.0 sylabusa Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań IREB.
Jest to zmiana, która ma niewielki wpływ na treść pytań egzaminacyjnych. Zmiany treści pytań egzaminacyjnych zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku, o czym będziemy informować w odrębnym komunikacie.
Najważniejsze zmiany w sylabusie to:

EU 1:

  • Przeniesiono cel nauczania z EO 1.3.2 do EO 1.1.2.
  • Zaktualizowano EO 1.2.2 i 1.3.1.

EU 3

  • Zaktualizowano cel nauczania EO 3.1.3.
  • UE 3.1.2: Zmieniono akapit dotyczący poziomów abstrakcji.
  • UE 3.4: Wszystkie typy modeli, które nie muszą być stosowane na poziomie podstawowym, zostały przeniesione do nowej sekcji 3.4.6.
  • UE 3.6: Zaktualizowano nagłówek „Dokumenty wymagań i struktury dokumentacji”.

EU 4

  • UE 4.1: Doprecyzowano opis interesariuszy i ról interesariuszy.
  • UE 4.2: Wprowadzenie i uzasadnienie technik projektowania i generowania pomysłów zostało zaktualizowane, aby było bardziej precyzyjne.
  • UE 4.3: Zaktualizowano nagłówek „Rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań”, wykreślono pojęcie „negocjowanie wymagań”.

EU 6

  • EO 6.3.1 i EO 6.5.2 zostały lekko zmodyfikowane.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w sylabusie.