SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CFP TESTWAREZ 2014

WSTECZ

http://www.testwarez.pl/

logo_sjsi

 

Testwarez 2014

Mobilis in mobili

wersja pdf

CEL

Od lat cel konferencji pozostaje niezmieniony. Chcemy stworzyć sposobność do wymiany doświadczeń oraz zachęcić do dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania. Chcemy uczynić konferencję miejscem, w którym można pokazać swoje osiągnięcia i przedstawić problemy, z jakimi zmagają się organizacje wytwarzając i testując oprogramowanie.

Tematy konferencji koncentrują się przede wszystkim wokół narzędzi wspomagających testowanie oraz praktyki przygotowania i wykonania testów. Formuła konferencji pozwala na dialog z prelegentami i nawiązanie kontaktów w kuluarach. Nową koncepcją, dającą jeszcze większe możliwości do dyskusji pomiędzy uczestnikami konferencji, są tematyczne panele dyskusyjne.

Głównym tematem tegorocznej konferencji będą różne wyzwania związane z testowaniem na urządzeniach mobilnych i embedded. Zgodnie z postulatami uczestników konferencji Testwarez 2013, chcielibyśmy żeby zostały poruszone również tematy związane z darmowymi narzędziami do automatyzacji testów oraz zarządzania testami, a także z testami bezpieczeństwa oraz różnymi rodzajami testów niefunkcjonalnych.

KTO ORGANIZUJE

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od ponad dziesięciu lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnianiem jakości.

W roku 2014 zostanie zorganizowana dziewiąta edycja konferencji Testwarez.

Poprzednia edycja zgromadziła 250 uczestników.

KIEDY I GDZIE

Koniec września, dokładne miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym.

DLA KOGO

Konferencja jest skierowana do osób zaangażowanych na co dzień w problematykę testowania; zarówno do praktyków testów, kierowników testów, jak i do testerów początkujących. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone praktyki, a także osoby bardziej doświadczone, które chciałyby poznać sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich wyników:

 • Testerów testujących aplikacje na urządzenia mobilne i embedded
 • Testerów i kierowników testów pracujących z narzędziami darmowymi
 • Testerów i kierowników testów wykonujących testy bezpieczeństwa oraz testy niefunkcjonalne
 • Osoby chcące zaprezentować coś nowego – własne podejścia, best practices, ciekawe doświadczenia etc.

Zapraszamy też wszystkich innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu.

KOMITET PROGRAMOWY

 • Karolina Zmitrowicz –  CRM S.A.
 • Jan Sabak – AmberTeam Testing Sp. z o.o.
 • Joanna Kazun – SJSI
 • Radosław Smilgin – testerzy.pl
 • Sebastian Małyska – Genesys Telecommunication Laboratories

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Martyna Bartnik – Oracle
 • Lucjan Stapp – Politechnika Warszawska
 • Maciej Chmielarz – Asseco Poland SA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnianiu jakości, gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.

Podstawowym założeniem konferencji jest – jak w poprzednich edycjach – jej mocny wymiar praktyczny i narzędziowy.

PREFEROWANA TEMATYKA w podziale na zagadnienia:

 • Projektowanie i wykonanie testów na urządzenia mobilne
 • Narzędzia wspierające testy na urządzenia mobilne
 • Darmowe narzędzia do automatyzacji testów
 • Narzędzia do zarządzania testami
 • Testy bezpieczeństwa, w tym penetracyjne
 • Inne testy niefunkcjonalne

FORMA WYSTĄPIEŃ

Prezentacje standardowo mają trwać 45 minut (w tym czas na Q&A), przy czym przy każdej sesji przewiduje się dodatkowy czas na podsumowanie. Prezentacja nie powinna przekraczać 15 slajdów. Do prezentacji można załączyć dodatkowe materiały uzupełniające, do włączenia w elektroniczne materiały konferencyjne oraz do umieszczenia na stronach konferencji do pobrania. Prelegenci zobowiązują się do przygotowania artykułu opartego na swojej prelekcji, o objętości 4-10 stron w formacie A4. Artykuły zostaną opublikowane w formie materiałów pokonferencyjnych w magazynie tematycznym.

HARMONOGRAM

 • 1 maja 2014 –otwarcie rejestracji zgłoszeń na http://www.testwarez.pl/openconf
 • 2 czerwca 2014 – zamknięcie rejestracji zgłoszeń

Do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony abstrakt (1800 – 4000 znaków) planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez prezentowanego wystąpienia oraz prezentację zawierającą całą treść merytoryczną; ta wersja prezentacji nie powinna zawierać żadnych elementów pozwalających na identyfikację organizacji, z której prelegent pochodzi, ani samego prelegenta, gdyż będzie podlegała podwójnie ślepej ocenie.

 • 27 czerwca 2014 – przekazanie wstępnych uwag do zgłoszonych prezentacji;
 • 27 czerwca – 18 lipca 2014 – czas na ustosunkowanie się do uwag Komitetu Programowego przez autorów prezentacji;
 • 1 sierpnia 2014 –akceptacja zgłoszonych propozycji wystąpień (Komitet Programowy);
 • 29 sierpnia 2014 – termin nadesłania ostatecznych wersji prezentacji oraz artykułów.

UWAGI DODATKOWE

 • Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji oraz pokrycie kosztów 1 noclegu prelegenta w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatora hotelu.
 • Przesłanie prac stanowi równoznaczne nadanie im licencji CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)
 • Wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione on-line po konferencji

Prośba do prelegentów:

Bazując na doświadczeniach z poprzednich konferencji, oczekujemy, że większość uczestników będzie zaznajomiona z faktami podstawowymi, w szczególności w zakresie procesów wytwarzania i testowania oprogramowania. Dlatego prosimy, aby w swoich prezentacjach unikać wprowadzeń, wyjaśniających znaczenia takich podstawowych elementów jak wymagania, testowanie itd. Prowadzi to do niepotrzebnego przedłużenia prelekcji i znużenia słuchaczy już na samym początku prezentacji

[Aktualizacja 16-05-2014]

Są jeszcze miejsca na Wasze prezentacje. Nie czekajcie z zgłoszeniami do ostatniej chwili.