SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Łukasz Gałuszka

WSTECZ
Avatar
Tester, kierownik testów i trener. Swoją kariere zaczynał w 2004 r od testowania telefonów komórkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz medycznej. Testował elementy sieci telekomunikacyjnej, telefony komórkowe, hurtownie danych w Oracle oraz procesowanie dużych ilości danych w MS Azure. Kładzie nacisk na automatyzację testów i procesu wytwarzania oprogramowania. Posiada doświadczenie w wytwarzaniu oraz utrzymywaniu oprogramowania. Wieloletni SCRUM Master, chociaż wie także, co to „Waterfall”. Od 2013 roku członek komisji sędziowskiej „Mistrzostw testowania oprogramowania TestingCup”. Aktywny trener z zakresu testowania. Wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą. Podczas szkoleń dba o dobrą atmosferę i pełne zrozumienie tematu.

AKREDYTACJA TRENERSKA WAŻNA DO 2024-11-14:

  • Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy.