SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ISTQB® CERTYFIKOWANY TESTER POZIOM ZAAWANSOWANY – ANALITYK TESTÓW V3.1.0

WSTECZ

Uprzejmie informujemy, że zespół projektowy w składzie: dr Lucjan Stapp (kierownik zespołu, przegląd), dr hab. profesor UJ Adam Roman (przegląd), Monika Petri-Starego (przegląd, korekta) przygotował nową wersję sylabusa ISTQB® dla modułu specjalistycznego Certyfikowany Tester Poziom zaawansowany Analityk testów. Jest to niewielka zmiana poprzedniej wersji tego sylabusa. CTAL-TA jest  podstawowym modułem w ramach programu ISTQB® Certyfikowany Tester oraz następnym krokiem po certyfikacji ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (CTFL).

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem dostępnym na naszej stronie: https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/#analityktestow

Produkt ISTQB® CTAL-TA jest skierowany do osób zajmujących się analizą testów. Sylabus zawiera omówienie najważniejszych terminów i zagadnień związanych z analizą testów, które kandydat przystępujący do egzaminu powinien opanować. Sylabus zawiera też odniesienia do literatury przedmiotu, dając tym samym kandydatom możliwość rozszerzenia wiedzy w obszarze analizy testów poprzez samodzielne zgłębienie omówionych w sylabusie zagadnień. 

Kwalifikacja związana z obszarem analizy testów na poziomie zaawansowanym obejmuje w ramach ścieżki głównej trzy odrębne sylabusy związane z następującymi rolami:

 • Kierownik testów 
 • Analityk testów
 • Techniczny analityk testów.


Sylabus CTAL-TA obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozdział 1: Zadania analityka testów w procesie testowym (150 minut)
 • Rozdział 2: Zadania analityka testów w testowaniu opartym na ryzyku (60 minut)
 • Rozdział 3: Techniki testowania (630 minut)
 • Rozdział 4: Testowanie charakterystyk jakościowych oprogramowania (180 minut)
 • Rozdział 5: Przeglądy (120 minut)
 • Rozdział 6: Narzędzia testowe i automatyzacja testów (90 minut)

Wraz z sylabusem CTAL-TA opublikowane zostały następujące dokumenty:

 1. Zaktualizowana wersja v2.3 zestawu przykładowych pytań egzaminacyjnych – wg Sylabusa CTAL-TA v.3.1.0
 2. Zaktualizowana wersja v2.3 zestawu odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne – wg Sylabusa CTAL-TA v.3.1.0.

Co oznacza aktualizacja sylabusa CTAL-TA?

Przypominamy, że od 3.03.2021 roku obowiązują następujące zasady:

 • Poprzednia wersja sylabusa CTAL-TA 3.0 w języku angielskim będzie ważna do 3 września 2021 roku
 • Akredytowane szkolenie pozostaje w dotychczasowym wymiarze trzech dni szkoleniowych
 • Akredytowane szkolenia (kursy) pozostają aktualne w oparciu o sylabus CTAL-TA 2019 v.3.0, jednakże Member Boards (poprzez swoje komisje akredytacyjne) muszą dokonać przeglądu materiałów oraz potwierdzić, że zmiany w materiałach szkoleniowych zostały wprowadzone tak, by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w zaktualizowanej wersji sylabusa
 • Szkolenia po polsku mogą być prowadzone dla wersji sylabusa CTAL-TA 2012 (v.2.0) do 3 sierpnia 2021r.
 • Egzaminy certyfikacyjne dla poziomu CTAL-TA w języku angielskim będą ważne, o ile zostaną wyrównane do wersji sylabusów 3.0 i 3.1 (v.3.0 wyłącznie do 3 września 2021 roku włączając w to powtórki)
 • Egzaminy po polsku są nadal dopuszczalne dla sylabusa CTAL-TA 2012 (v2.0) do 3 sierpnia 2021r.
 • Posiadacze certyfikatu CTAL-TA v.3.0 i wszystkich poprzednich jego wersji nadal będą posiadali ważny certyfikat.