SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ISTQB® CERTYFIKOWANY TESTER POZIOM ZAAWANSOWANY – ANALITYK TESTÓW V3.1

WSTECZ

ISTQB® opublikowało nową wersję sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Certified Tester Advanced Level -Test Analyst) v3.1

Jest to niewielka zmiana poprzedniej wersji tego sylabusa. CTAL-TA jest  podstawowym modułem w ramach programu ISTQB® Certyfikowany Tester oraz poszukiwanym następnym krokiem po certyfikacji ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (CTFL).

Nowa wersja Sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów dostępna jest na stronie ISTQB®

Co zostało opublikowane wraz z nową wersją sylabusa CTAL-TA:

  1. Zaktualizowana wersja sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów v.3.1.0
  2. Zaktualizowana wersja v2.3 zestawu przykładowych pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami odnoszącego się do sylabusa CTAL-TA v.3.1.0
  3. Release Notes.

Zasady dotyczące CTAL-TA: przegląd, wytyczne dotyczące akredytacji oraz egzaminów pozostały niezmienione. Pojawił się natomiast nowy dokument, które je zbiera i ogranicza jedynie do zakresu bieżącego sylabusa.

Przegląd najważniejszych zmian zawartych w nowej wersji 3.1 w porównaniu do wersji 3.0 (z 2019 r.) zawiera dokument opublikowany na stronie ISTQB® pt. „Release Notes – Certified Tester Advanced Level Test Analyst Syllabus Version v3.1.0”.

W najnowszej wersji sylabusa CTAL-TA jest podany wyłącznie numer wersji tego dokumentu (v.3.1), natomiast zrezygnowano z dotychczas obowiązującej konwencji czyli publikacji roku wydania przed numerem wersji.

Po raz pierwszy zaktualizowany sylabus CTAL-TA został wydany bez jednoczesnego wydania sylabusa CTAL- TTA (Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów). Zgodnie z zasadami Agile niewielkie iteracje zapewniają lepsze przyjęcie przez rynek.

Co oznacza aktualizacja sylabusa CTAL-TA?

Od 3.03.2021 roku będą obowiązywały następujące zasady:

  • Poprzednia wersja sylabusa CTAL-TA 3.0 w języku angielskim będzie ważna do 3 września 2021 roku
  • Akredytowane szkolenie pozostaje w dotychczasowym wymiarze trzech dni szkoleniowych
  • Akredytowane szkolenia (kursy) pozostają aktualne w oparciu o sylabus CTAL-TA 2019 v.3.0, jednakże Member Boards (poprzez swoje komisje akredytacyjne) muszą dokonać przeglądu materiałów oraz potwierdzić, że zmiany w materiałach szkoleniowych zostały wprowadzone tak, by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w zaktualizowanej wersji sylabusa
  • Szkolenia po polsku mogą być prowadzone dla wersji sylabusa CTAL-TA 2012 (v.2.0) do 3 sierpnia 2021r.
  • Egzaminy certyfikacyjne dla poziomu CTAL-TA w języku angielskim będą ważne, o ile zostaną wyrównane do wersji sylabusów 3.0 i 3.1 (v.3.0 wyłącznie do 3 września 2021 roku włączając w to powtórki)
  • Egzaminy po polsku są nadal dopuszczalne dla sylabusa CTAL-TA 2012 (v2.0) do 3 sierpnia 2021r.
  • Posiadacze certyfikatu CTAL-TA v.3.0 i wszystkich poprzednich jego wersji nadal będą posiadali ważny certyfikat.

ISTQB® President Olivier Denoo:

„Analityk Testów jest elementem składowym wysokiej jakości w ramach głównego strumienia naszego portfolio. Jestem zadowolony z tego, że byliśmy w stanie uczynić go jeszcze lepszym w krótkim czasie”.

Sebastian Małyska, Prezes SJSI, Przewodniczący Grupy Roboczej ISTQB® ds. Marketingu:

„Nasza organizacja (ISTQB®) stara się nie tracić okazji do podnoszenia jakości swoich produktów. Staramy się angażować w działania społeczności QA oraz być zawsze otwarci na konstruktywną krytykę. Jeśli tak się dzieje, to reagujemy. Przy tym jednocześnie nigdy nie zapominając o potrzebie ciągłości działania, która jest bardzo ważna dla naszych partnerów oraz tych, którzy dążą do certyfikacji.”

Matthias HamburgISTQB® Advanced Level Test Analyst Product Owner:
„Krótko po publikacji wersji z 2019 roku naszego Sylabusa Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testów otrzymaliśmy prośby o wprowadzenie zmian od kilku interesariuszy. Pragnęliśmy szybko zareagować na te wartościowe sugestie i jednocześnie ograniczyć do minimum ich wpływ na szkolenia i egzaminy. Mamy nadzieję, że wraz tym wydaniem zawierającym niewielkie zmiany osiągniemy oba cele”.

Wkrótce opublikujemy wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji sylabusa CTAL-TA v.3.1.