SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

LICENCJA UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z AKREDYTOWANYCH MATERIAŁÓW

WSTECZ

Począwszy od 2021 roku, nasze Stowarzyszenie umożliwia zakup licencji umożliwiającej korzystanie z naszych akredytowanych materiałów. Nie jest to bezpośrednia sprzedaż, jedynie licencja na użytkowanie.
Pierwszym materiałem, na który udostępniliśmy licencję, był Tester Akceptacyjny. Materiały te są dostępne za roczną opłatą 499 zł netto dla wszystkich zainteresowanych.

Z czasem nawiązaliśmy współpracę z różnymi podmiotami na rynku, które dysponowały już akredytowanymi, aczkolwiek mniej popularnymi materiałami ISTQB oraz IREB. Naszym celem było zakupienie licencji po cenach rynkowych, by umożliwić większej ilości firm szkoleniowych zdobycie akredytacji. 

Materiały dostępne w tym momencie to:

 • Certyfikowany Specjalista Inżynierii Wymagań IREB w. 3.1.0.
 • Poziom Zaawansowany – Analityk Testów w. 3.1.
 • Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów w. 4.0.
 • Tester Akceptacyjny w. 1.0.
 • Certified Tester AI Testing v. 1.0.

Stowarzyszenie oferuje dwa warianty cenowe (z wyjątkiem Testera Akceptacyjnego, który posiada stałą cenę – 499 zł netto/rok): 

 • 4999 zł netto za cały okres życia materiałów do sylabusa 
 • lub 49 zł za uczestnika dla klientów SJSI (firm, które zakupują u nas egzaminy).

Biorąc pod uwagę średni cykl życia sylabusa ISTQB, który wynosi ponad 5 lat, i zakładając, że jedno szkolenie jest przeznaczone dla 10 uczestników, możemy przedstawić następującą kalkulację kosztów: 

 • Koszt na liczbę uczestników w porównaniu z pełną licencja, przy 2 szkoleniach rocznie po 10 uczestników przez 5 lat wynosi:
  • 2x10x49x5 = 4900 zł 
 • Tymczasem koszt pełnej licencji na materiały:
  • 4999 zł

Jak do tej pory większość firm decyduje się na zakup licencji na pełne materiały.

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie w ramach udzielanej licencji zobowiązuje się do usuwania wszelkich znalezionych defektów na własny koszt przez cały cykl życia akredytowanych materiałów.
Ponadto, jeśli zmiany wymagają ponownej akredytacji, Stowarzyszenie pokrywa te koszty samodzielnie.

Wszystkich chętnych do zakupu licencji, zapraszamy do kontaktu pod mailem: office@sjsi.org.