SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SŁOWNIK TERMINÓW TESTOWYCH ISTQB®: KRYTERIA ZAAWANSOWANEGO WYSZUKIWANIA

WSTECZ

Z radością informujemy, że są już dostępne nowe funkcjonalności Słownika terminów testowych ISTQB®.

Aktywnymi członkami Glossary WG ISTQB® – zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i dalszy rozwój Słownika – są: dr Lucjan Stapp, wiceprzewodniczący SJSI oraz dr hab. Adam Roman, profesor UJ, członek Komisji Rewizyjnej SJSI, autorzy jedynego na polskim rynku opracowania umożliwiającego przygotowanie się do egzaminu Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy ISTQB® wg nowego Sylabusa CTFL 2018 v. 3.1. pt. „Certyfikowany tester ISTQB® – poziom podstawowy„, wydanego przez wydawnictwo Helion w 2020 roku.

Czy wiesz, że Słownik terminów testowych ISTQB® umożliwia zaawansowane wyszukiwanie terminów wg wybranych przez Ciebie kryteriów oraz sylabusa/ów, w których te terminy występują? 

Słownik znajdziesz na stronie: https://glossary.istqb.org/app/pl/search
Przypominamy, że pod tym adresem znajduje się AKTUALNA wersja Słownika.

Słownik to doskonałe narzędzie dla środowiska testerów oraz osób pracujących w branży IT, szczególnie przydatne dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ramach ścieżek certyfikacji ISTQB®. Korzystanie ze Słownika daje możliwość podniesienia własnych kompetencji językowych w obszarze znajomości terminologii związanej z testowaniem oprogramowania i zagadnień IT. Aplikacja Glossary ISTQB® jest też dostępna na urządzeniach mobilnych (system Android), można ją pobrać w Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.istqb.istqbglossary

WEDŁUG JAKICH KRYTERIÓW MOŻESZ WYSZUKIWAĆ TERMINY w SŁOWNIKU odnoszące się do wybranego sylabusa/-ów?

1. Wyszukiwanie terminów, akronimów, definicji, synonimów i referencji w wybranym sylabusie (sylabusach).
2. Zawężenie kryteriów wyszukiwania do: słów kluczowych, terminów nie będących słowami kluczowymi, aktywnych terminów, wyłącznie nieaktywnych terminów.
3. Wybór rodzaju dopasowania: dokładne dopasowanie poszukiwanego hasła (czyli należy podać pełne brzmienie terminu) – „Exact Matches only„.
4. Wyświetlenie wyników wyszukiwania terminów wg wybranych kryteriów w dwóch językach (angielskie terminy na początku, następnie prezentowane są terminy w wybranym języku).
5. Wyświetlenie wyników wyszukiwania terminów wg wybranych kryteriów w dwóch językach (terminy w wybranym języku na początku, następnie prezentowane są terminy w języku angielskim).

ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE – JAK TO DZIAŁA?

Aby przejść do wyszukiwania zaawansowanego, w nagłówku należy wybrać język, w którym domyślnie będą zwracane wyniki wyszukiwania: 

a następnie kliknąć „Advanced Options„:

Wtedy pojawi się ekran zaawansowanego wyszukiwania:

1. Wyszukiwanie terminów, akronimów, definicji, synonimów i referencji w wybranym sylabusie/-ach

Zaznacz sylabus/-y z podanej listy oraz pozostałe kryteria wyszukiwania i kliknąć „Advanced Search„:

Tak wygląda zestawienie – lista haseł na stronie (tutaj: terminy, akronimy, definicje, synonimy, referencje oraz słowa kluczowe dla CTFL 2018 v. 3.1.):

2. Zawężenie kryteriów wyszukiwania do: słów kluczowych, terminów nie będących słowami kluczowymi, aktywnych terminów, wyłącznie nieaktywnych terminów

Możesz zaznaczyć dodatkowe kryteria wyszukiwania, np. ma to być zestawienie wyłącznie terminów, które nie są słowami kluczowymi (zaznacz opcję „Non-Keywords only„) i kliknij „Advanced Search„:

3. Wybór rodzaju dopasowania: dokładne dopasowanie poszukiwanego hasła (czyli należy podać pełne brzmienie terminu) – „Exact Matches only

4. Wyświetlenie wyników wyszukiwania terminów wg wybranych kryteriów w dwóch językach (angielskie terminy na początku, następnie prezentowane są terminy w wybranym języku)

Wybierz język, na który mają zostać przetłumaczone angielskie terminy, a następnie zaznacz „Advanced Search”:

Tak wygląda zestawienie – lista haseł na stronie w układzie: termin w języku angielskim – termin w wybranym języku:

5. Wyświetlenie wyników wyszukiwania terminów wg wybranych kryteriów w dwóch językach (terminy w wybranym języku na początku, następnie prezentowane są terminy w języku angielskim).

Wybierz język wyszukiwania w nagłówku, zaznacz opcję „Show English Translation (Search in non-English only)„, a następnie zaznacz „Advanced Search„:

Tak wygląda zestawienie – lista haseł na stronie w układzie: termin w wybranym języku – termin w języku angielskim:

W najbliższym czasie opublikujemy informacje na temat korzystania ze Słownika na urządzeniach mobilnych z systemem Android.