SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁAMANIE HASEŁ

WSTECZ

ang. password cracking


Atak na zabezpieczenia odgadujący hasła dostępu w systemie komputerowym lub przesyłane w sieci.

Źródło: after NIST.IR.7298


A security attack recovering secret passwords stored in a computer system or transmitted over a network.

Reference: after NIST.IR.7298