SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE CLI

WSTECZ

ang. CLI testing


Testowanie przeprowadzane przez wprowadzanie poleceń do testowanego oprogramowania z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu linii komend. (CLI od ang. Command-Line Interface)


Testing performed by submitting commands to the software under test using a dedicated command-line interface.