SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTY ZBLIŻENIOWE

WSTECZ

ang. proximity-based testing


Typ testów mających na celu potwierdzenie, że czujniki mogą wykryć bliskie obiekty bez fizycznego kontaktu.


A type of testing to confirm that sensors can detect nearby objects without physical contact.