SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARSTWA DEFINICJI TESTÓW

WSTECZ

ang. test definition layer


Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca implementację testów poprzez dostarczanie definicji zestawów testowych i/lub przypadków testowych, np. proponując wzorce lub wskazówki.


The layer in a generic test automation architecture which supports test implementation by supporting the definition of test suites and/or test cases, e.g., by offering templates or guidelines.