SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WARSTWA GENERACJI TESTÓW

WSTECZ

ang. test generation layer


Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca projektowanie manualnych lub automatycznych zestawów testów i/lub przypadków testowych.


The layer in a generic test automation architecture which supports manual or automated design of test suites and/or test cases.