SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WYKONYWANIE SKRYPTÓW STEROWANE PRZEZ PROCES

WSTECZ

ang. process-driven scripting


Technika skryptowa, w której skrypty są ustrukturalizowane w scenariusze reprezentujące przypadki użycia testowanego oprogramowania. Skrypty mogą być parametryzowane danymi testowymi.


A scripting technique where scripts are structured into scenarios which represent use cases of the software under test. The scripts can be parameterized with test data.