SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYLABUS TESTER ZWINNY: AKTUALIZACJA

WSTECZ

Sylabus Tester Zwinny: aktualizacja

Informujemy, że na stronie SJSI ISTQB® Do pobrania – SJSI opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję sylabusa oraz zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych dla poziomu Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy Agile – Tester Zwinny.

Co się zmieniło w sylabusie i w zestawie przykładowych pytań egzaminacyjnych?

  • Poprawiono tłumaczenie sylabusa
  • Zaktualizowano terminy zgodnie z ich aktualnym brzmieniem w Słowniku terminów testowych ISTQB®
  • Zaktualizowano nazwy i nr wersji sylabusów, do których są odwołania w dokumencie
  • Zmieniono zapisy dotyczące praw autorskich do sylabusa.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, które są wyrazem naszej troski o jakość publikowanych przez nas dokumentów.