SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYLABUS TMMI® W J. POLSKIM I EGZAMIN TMMI® PROFESSIONAL

WSTECZ

Informujemy, że na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sjsi.org/materialy-tmmi/ udostępniliśmy pierwsze polskie tłumaczenie sylabusa TMMi® w wersji 1.2., zawierające opis Modelu TMMi®.
Egzamin TMMi® Professional w j. angielskim jest już dostępny na naszej platformie egzaminacyjnej
– link do rejestracji na egzamin: https://exam-rejestracja.sjsi.org/

TMMi® (Test Maturity Model integration) jest modelem dojrzałości procesu testowego. Model TMMi® został opracowany w celu wspierania organizacji w ocenie i doskonaleniu ich procesu testowego.  Model daje organizacjom dobrze opisane narzędzia służące do oceny tego procesu. W TMMi® wykorzystano koncepcję poziomów dojrzałości do oceny i doskonalenia procesów. Dzięki wdrożeniu w organizacji modelu TMMi® przechodzi ona przez różne poziomy dojrzałości procesu testowego zwiększając swoją zdolność do zarządzania jakością testów i oprogramowania.

Sylabus TMMi® (opisujący model TMMi®) jest dostępny na naszej stronie: https://sjsi.org/materialy-tmmi/. Jest to kompendium wiedzy z zakresu najpopularniejszego modelu dojrzałości procesu testowego. Może być on traktowany jako podsumowanie głównych zasad modelu, ale ze względu na to, że zawiera wspierający je zbiór praktyk i wskazówek (obszary procesowe, cele i praktyki), wprowadza nieocenioną wartość dla organizacji pragnących sprawdzić i usprawnić kondycję swojego procesu testowego.


Sylabus stanowi podstawę do szkolenia przygotowującego do egzaminu i uzyskania certyfikatu TMMi® Professional (TMMi-P). Certyfikat TMMi® Professional potwierdza, że osoba, która go otrzymała, posiada wiedzę nt. modelu i potrafi go zastosować w organizacji w standardzie opisanym w Sylabusie TMMi® (włącznie z wdrożeniem i użyciem TMMi® w podejściu zwinnym).

Certyfikat ten oferuje także możliwość rozwoju w kierunkach:

  • dalszych konsultacji usprawniających (Test Process Improver)
  • akredytowanych usług audytorskich (Assessor, Lead Assessor).

W zakres egzaminu TMMi® Professional wchodzą informacje pogrupowane w cele nauczania (LO – Learning Objectives), które zostały zebrane w dokumencie: TMMi® Professional Szkolenie z modelu TMMi® dostępnym na naszej stronie https://sjsi.org/materialy-tmmi/.