SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

WORLD QUALITY REPORT 2020-21

WSTECZ

W listopadzie światło dzienne ujrzała kolejna – dwunasta już – edycja Światowego Raportu Jakości (World Quality Report) przygotowanego przez Capgemini, Sogeti i Micro Focus Research.

WQR  2020-21 podkreśla fakt,  że  oczekiwania  wobec  zapewnienia  jakości stale rosną i to w wielu obszarach. Należą do nich konieczność wspierania rozwoju biznesu oraz konieczność zapewnienia satysfakcji użytkowników końcowych.

Oba te obszary wskazują, że zapewnienie jakości nie jest już postrzegane jako dyscyplina oderwana od reszty organizacji. Zapewnienie jakości stale ewoluuje – z niezależnej funkcji do funkcji zintegrowanej, a wręcz do funkcji integracyjnej. Ponadto rola osoby odpowiedzialnej za ten obszar zmienia się z wyszukiwania i zgłaszania usterek w rolę „orkiestratora jakości” (wiążącego różne zadania i procedury w spójną całość), a od pozostałych członków zespołu oczekuje się, że będą oni dbać o to, aby jakość była wyznacznikiem sposobu ich pracy.

Oto kluczowe zalecenia, które pomogą przyspieszyć podróż w kierunku zapewnienia jakości i inżynierii wymagań, zawarte w World Quality Report 2020-21:

  1. Nie należy zamykać odpowiedzialności za jakość w silosie. Istotne jest podzielenie się doświadczeniem z wdrażania zarządzaniem jakością i praktykami w zakresie jakości w różnych obszarach. Praktyki dotyczące jakości powinny być zintegrowane z każdą częścią cyklu życia oprogramowania i powinny być częścią nastawienia każdego z członków zespołu.

2. Wdrażanie inteligentnych metod pracy. Ważne jest skupienie się na działaniach o wartości dodanej poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki wdrożeniu metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w proces zapewnienia jakości.

3. Większe oszczędności można osiągnąć dzięki inteligentnemu wykorzystaniu infrastruktury testowej. Dojrzałość i zastosowanie  technologii opartych na chmurze stanowi doskonałą okazję dla organizacji do optymalizacji środowiska testowego i kosztów licencjonowania narzędzi testowych.

4. Istotne jest dobre przygotowanie w celu zapewnienia ciągłości biznesowej. Pomocne w tym będzie częstsze testowanie, uruchomienie procedury postępowania w sytuacji klęski oraz przetestowanie architektury aplikacji, a także upewnienie się, że będzie ona w stanie dostosować się do wszelkich zmian w modelach biznesowych.

Pełny raport dostępny jest pod linkiem:
https://www.capgemini.com/news/world-quality-report-2020/