SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DATA ECONOMY CONGRES

WSTECZ

9.10.2023 - 10.10.2023

The Westin Warsaw Hotel

9-10 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 2. edycja Data Economy Congress. Celem wydarzenia jest cross-sektorowa dyskusja na temat mechanizmów i trendów, które kształtują gospodarkę przyszłości. Po raz drugi liderzy sektorów takich jak bankowość, energetyka, sieci handlowe i retail, e-commerce, logistyka, telco & ICT i media, spotkają się, aby przeanalizować nowy model gospodarki opartej o dane.

 

Kongres zainauguruje blok tematyczny poświęcony współpracy międzysektorowej i sektorowej w kontekście Data Economy. Prelegenci wspólnie zastanowią się nad tym jak branże mogą wzajemnie od siebie czerpać i inspirować się wykorzystywaniem danych, czy firmy komercyjne są gotowe na współpracę w zakresie współdzielenia danych, jak duże koncerny technologiczne wpływają na rozwój gospodarki jutra, przeanalizują sektorowe platformy wymiany danych oraz wpływ danych na ekonomię firm. Następnie akcent przeniesiony zostanie na rewolucję cyfrową polskiego społeczeństwa. Eksperci pochylą się nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. partnerstwa firm, administracji publicznej i organizacji społecznych w celu wykorzystania potencjału danych, przygotowania przyszłych pracowników i konsumentów: dzieci i młodzieży, do funkcjonowania w cyfrowym świecie, budowania świadomości  o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych pokolenia Z i Silver Generation oraz odpowiedzialności rynku w zakresie wpływu działań podejmowanych przez firmy na społeczeństwo.

 

Kolejny blok obejmować będzie najistotniejsze aspekty zastosowania sztucznej inteligencji w organizacjach. Omówione zostaną zmiany jakie zaszły w ciągu ostatniego roku, strategie jakie przyjąć mogą organizacje wobec postępujących zmian na rynku AI, benefity płynące z wykorzystania AI, nowe kompetencje na rynku pracy, obawy pracowników i niepokoje społeczne. Nie zabraknie komentarza odnośnie budowania konkurencyjności biznesu opartej o rozwiązania AI i ML oraz planowania kierunków rozwoju firm. Przedstawione zostaną także praktyczne przykłady zastosowania AI w organizacjach.

 

Prelegenci rozpatrzą Data Economy w perspektywie europejskich i krajowych regulacji. Przedyskutują tematy takie jak m.in. dostosowanie rynku do przepisów Data Governance Act, perspektywa instytucji publicznych oraz firm komercyjnych, nowe obszary prowadzenia działalności gospodarczej oraz aspekty etyczne wykorzystania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

 

Drugiego dnia kongresu dyskusja rozpocznie się od zagadnienia personalizacji doświadczeń klientów. Pojawią się wątki związane m.in. z personalizacją i profilowaniem w procesie produkcji treści,  personalizacją produktów uzależnioną od profilowania klienta, analizą produktów pod kątem przyszłych potrzeb konsumentów, potencjałem narzędzi AI w customer journey i alternatywnymi do cookies formami identyfikacji i profilowania użytkowników. Następnie eksperci przeanalizują bieżące wyzwania w zakresie zapewnienia  cyberbezpieczeństwa – kształtowanie cyberodporności firm, zapewnienie security na zewnątrz i wewnątrz firm, zapobieganie i obrona przed zagrożeniami wynikającymi z wykorzystania nowoczesnych technologii (m.in. deep fake), detekcję i zarządzanie incydentami z wykorzystaniem AI.

 

Kolejna debata oscylować będzie wokół roli otwartego przepływu danych dla rozwoju gospodarek. Prelegenci porozmawiają m.in. o tym czy nowe narzędzia spowodują wzrost produktywności i efektywności, omówią perspektywę firm na employee experience – nowe kompetencje na rynku, reskilling pracowników, budowanie nowych kadr oraz wyzwania związane z realizacją koncepcji ESG. W ramach bloku Best Pracistes Sharing zaprezentowane zostaną przykłady technologii zastosowanych w transformacji cyfrowej firm. Zostanie poruszony temat dotyczący systemów architektury danych, a uczestnicy debaty zgłębią kluczowe zagadnienia związane z tym obszarem. Omówią dwa modele danych – model architektoniczny i dynamiczny oraz strategie master data management, w tym jej odpowiednie miejsce w systemach źródłowych i raportowych. Następnie zostaną poruszone zagadnienia dotyczące Data Quality. Eksperci skupią się na roli Data Stewardship, znaczeniu jakości danych w AI i ML, demokratyzacji danych, zarządzaniu danymi przez segmentację i kontekstualizację oraz przyszłości data governance w organizacjach.

 

Zakończenie 2. edycji kongresu stanowić będzie debata poświęcona cyfrowej przyszłości energetyki m.in. w zakresie aktualnych problemów sektora, demokratyzacji danych oraz dostępu do danych i modeli sieci dystrybucyjnych i wyzwań związane z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE).

 

Data Economy Congress jest najważniejszym kongresem, podczas którego przeanalizowane zostaną kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe i prawno-regulacyjne dotyczące wykorzystania potencjału danych. Program wydarzenia tworzą czołowi eksperci rynku. Do grona prelegentów 2. Data Economy Congress dołączyli m.in.:

  • Eliza Bujnowska, Head of Analytics & AI, CCC
  • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
  • Ligia Kornowska, Chairperson of the Board, Data Lake
  • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
  • Andrzej Miron, Członek Zarządu ds. technologii & CIO, Nationale-Nederlanden
  • Tomasz Nitsch, Chief Data Officer, Millennium Bank, President of DAMA Poland Chapter
  • Piotr Pietrzyk, Head of Data Governance, AVON
  • Robert Pławiak, CIDO / CTO, Polpharma
  • dr hab. inż. Jerzy Surma, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa
  • Paweł Szymczak, Prezes Zarządu, NASK S.A.

 

Wydarzenie skierowane jest do zarządów spółek sektora nowych technologii, sektorów tradycyjnych takich jak: bankowość, ubezpieczenia, finansowego, energetyka, sieci handlowe, logistyka, supply-chain, telco & ICT, administracji publicznej, spółek ecosystemu fintech, analityków danych, data-scientists, CDOs, CIOs, programistów, a także twórców, entuzjastów i promotorów nowych technologii.

 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe. Więcej na www.mmcpolska.pl.