SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

DATA ECONOMY CONGRESS 3. EDYCJA

WSTECZ

25.03.2024 - 26.03.2024

The Westin Warsaw Hotel

Już 25-26 marca 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 3. edycja Data Economy Congress. Cross-sektorowe grono ekspertów w dziedzinie zarządzania danymi spotka się, aby po raz kolejny przeanalizować nowy model gospodarki opartej o dane.

Kongres zainauguruje dyskusja na temat efektywnego zarządzania procesem polskich instytucji publicznych. Prelegenci przeanalizują m.in. kamienie milowe dla “cyfrowego państwa”, możliwości wynikające dla mObywatela z Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, kreowanie dostępu do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej oraz proces demokratyzacji dostępu do danych publicznych.

Kolejny blok tematyczny skupiony zostanie na zarządzaniu strategicznym w czasach data economy – efektywnym podejmowaniu decyzji biznesowych i skutecznej monetyzacji na podstawie danych. Kluczowymi wątkami, nad którymi pochylą się eksperci będą ESG i zrównoważony rozwój w erze danych oraz współpraca cross-sektorowa w zakresie strategicznych decyzji opartych na danych. Podczas debat pojawia się zagadnienia dotyczące m.in. szans i potencjałów raportowania ESG, zaawansowane technologie raportowania i przyspieszenie podejmowania trafnych decyzji biznesowych opartych na raportach, identyfikacja trendów zrównoważonego rozwoju, Data Sharing – współpraca i dzielenie się danymi, jako klucz do realnej weryfikacji zwrotu z inwestycji, finansowanie transformacji cyfrowej w tradycyjnych sektorach, jako element strategii biznesowej oraz współpraca biznesu i sektora publicznego.

Ważnym tematem będzie budowanie infrastruktury danych i zarządzanie danymi w praktyce. Prelegenci zwrócą uwagę m.in. na kwestię decentralizacji danych w organizacji (Data Mesh),  strategii i technologii służących do zarządzania danymi o kluczowym znaczeniu oraz strategie wdrażania wdrażania Data Lakes i Data Warehouses w organizacjach. Nie zabraknie również zagadnień związanych z klientem – hiperpersonalizacją, danych w kampaniach targetowych, data storytelling, implementacji sektorowych oraz narzędzi AI zmieniających oblicze marketingu.

Dzień drugi kongresu przyniesie tematy dotyczące technologii przyszłości. Eksperci skomentują obecny stan i przyszłe zastosowania technologii kwantowych oraz wykorzystanie AI w biznesie m.in. przygotowanie organizacji i danych do wdrożenia AI, technologiczne bariery wdrożeń AI w organizacjach, czynnik ludzki w kontekście AI, wyzwania moralne i etyczne szybkiego rozwoju AI oraz skalowanie AI. Istotnym będzie również obszar zarządzania danymi. Prelegenci odpowiedzą na pytanie o to jak zarządzać danymi, aby były wiarygodne, kompletne, aktualne i spójne oraz pozbawione błędów, niespójności i braków. Zakończenie kongresu stanowić będzie debata na temat wyzwań w integracji AI, IoT oraz robotyki. Pojawią się zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, detekcją i zarządzaniem incydentami cybersecurity, robotyką i automatyzacją oraz budową ekosystemów wykorzystujących dane z IoT.

Data Economy Congress jest najważniejszym kongresem, podczas którego przeanalizowane zostaną kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe i prawno-regulacyjne dotyczące wykorzystania potencjału danych. Program wydarzenia tworzą czołowi eksperci rynku. Wydarzenie skierowane jest do zarządów spółek sektora nowych technologii, sektorów tradycyjnych takich jak: bankowość, ubezpieczenia, finansowego, energetyka, sieci handlowe, logistyka, supply-chain, telco & ICT, administracji publicznej, spółek ecosystemu fintech, analityków danych, data-scientists, CDOs, CIOs, programistów, a także twórców, entuzjastów i promotorów nowych technologii.

 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe. Więcej na www.mmcpolska.pl.